Under lång tid har det personliga brevet varit en kompanjon till cv:t och en vanlig ansökningshandling vid rekrytering, men under digitaliseringens tidevarv har denna personliga presentation kommit att bli tillbakapressad. Detta berättar Linus Zackrisson som är expert på rekryterings- och karriärfrågor, föreläsare och författare till boken "Headhunting - guide till kvalificerad rekrytering".

— Det personliga brevet efterfrågas fortfarande vid rekrytering, men det har blivit och kommer att bli ett mindre viktigt dokument, säger han över telefon till Akavia Aspekt.

Det finns flera bakomliggande skäl som hänger samman med teknikutvecklingen. Till exempel har det blivit allt vanligare med så kallat omvänt jobbsökande, det vill säga att arbetsgivaren letar upp, söker information om och kontaktar tänkbara kandidater via sociala nätverk som Linkedin. 

Linus Zachrisson

—  I en sådan miljö är det personliga brevet inte alls lika relevant eftersom man kan få mycket information om kandidaten via deras profilsidor, säger Linus Zackrisson.

En annan faktor som bidrar till att det personliga brevet har backat betydligt är att jobbsökandet i hög grad har flyttat in i mobilen, där det erbjuds enklare ansökningsprocesser på några få klick.

 Men det är inte så att det personliga brevet är en obsolet ansökningshandling, utan det används fortfarande ihop med cv:t framförallt vid utlysta tjänster via klassiska platsannonser. Men i sådana fall är cv:t det viktigaste och mest efterfrågade dokumentet av arbetsgivaren.

Plocka svamp, läsa deckarböcker eller hänga ute i sommarstugan. För tio-femton år sedan var det vanligt att det personliga brevet inte bara innehöll information om kandidatens egenskaper, erfarenheter och meriter, utan också om vad denne hade för fritidsintressen. 

Läs också: Passa på att skryta i ditt personliga brev

— Det är inte alls lika vanligt idag att de personliga breven innehåller information om privatlivet och fritidsintressen, utan den biten försvinner allt mer till förmån för ens jobbpersona. I många andra länder, till exempel i Danmark, har det aldrig varit vanligt med den sortens information i det personliga brevet. De tycker att det är jättekonstigt eftersom man ändå bara ska ”arbejde”.

Vad kommer att hända med det personliga brevet i framtiden?

—  Jag tror att både det personliga brevet och cv:t kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid, men rekryteringar via digitala databaser och nätverk kommer att flytta fram positionerna och därmed göra det personliga brevet mindre viktigt. Vi ska komma ihåg att det finns lagar och regler som säger att tjänster inom den offentliga sektorn måste utannonseras. Där är det personliga brevet fortfarande vanligt och kommer att fortsätta vara det, samtidigt som de personliga breven inte alls används lika ofta vid rekryteringsprocesser inom den privata sektorn där attraktiva tjänster inte utlyses utan där kandidater letas upp via databaser. 

Läs också: Byta jobb efter 50 års ålder - så tacklar du ålderismen