Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Chef

Digitalt ledarskap – så hanterar du utmaningarna

Publicerad

Omställningen gick snabbt, och många chefer har blivit tvungna att leda på distans. För att lyckas gäller det att klara av fyra centrala utmaningar.

Det är många som är angelägna om att hitta lösningar för att leda på distans just nu. Det visar inte minst det stora intresset för Akavias webbinarium ”Bästa verktygen för det digitala ledarskapet” som leds av HR-experterna Astrid Svedérus och Mårten Andersson. 

När medarbetarna ”flyttar ut” och börjar jobba på distans så ställs ledarskapet inför fyra centrala utmaningar, menar Astrid Svedérus. Den första utmaningen är att kunna hantera den känsla av kontrollförlust som de flesta ledare drabbas av i en sådan situation.


Astrid Svederus– Att inte kunna se sina medarbetare på plats lika ofta som tidigare gör det naturligt att känna att man tappar en del av kontrollen. Men forskning visar att det faktum att vi befinner oss nära varandra – chefer och medarbetare – inte är det som avgör om det fungerar bra, säger hon.

Läs även: Att leda en flock: Nu ställs nya krav på ledare-gamla ledarskapsmodeller

Det är alltså inte distansen i sig, utan hur du som ledare hanterar det, som är avgörande. Du kan antingen försöka hitta sätt att kompensera för kontrollförlusten eller helt enkelt släppa en del av kontrollen. Det senare är bättre för både individen och organisationen, konstaterar Astrid Svedérus.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

– Det går att se distansledarskapet som en möjlighet i det avseendet, nämligen genom att det ger en naturlig öppning till att visa mer tillit. Och tillit mellan chef och medarbetare är något som har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa motivation.

Läs även: Lista: Bästa chefernas egenskaper

Den andra centrala utmaningen handlar om hur kommunikationen ska fungera med de nya förutsättningarna.

– I viss mån är god kommunikation grunden för att lyckas leda på distans. Men det är inte konstigt att det kan kännas svårt när metoder som vi historiskt alltid har kunnat förlita oss på försvinner.

Det gäller alltså att hitta nya sätt, vilket bland annat innefattar att lära sig använda de digitala verktyg som har utvecklats för bland annat chattar och feedback, men också att etablera en kommunikationskultur som präglas av stor tydlighet.

Läs även: Så kan chefer hantera sin stress

– Det gäller även att ha fokus på så kallad psykologisk trygghet, det vill säga att alla i gruppen känner att det är okej att exempelvis ställa frågor och berätta om misstag. Vi måste våga kommunicera helt öppet och transparent, säger Astrid Svedérus.

Den tredje utmaningen beskriver hon som ”det sociala samspelet”.

– Den sociala spelplanen förändras vid distansarbete. Det blir till att börja med inte samma sociala stimulans, vilket kan påverka medarbetarna väldigt olika; några kan tycka att det är skönt, medan andra saknar det och kan börja känna sig gradvis socialt isolerade.

Hon återkommer till kommunikationsförmågan när det gäller att lyckas med att upprätthålla ett socialt samspel i en grupp med distansarbetare.

– När vi tidigare har setts på kontoret kontinuerligt har det automatiskt inneburit någon form av kommunikation och samspel. Att som chef kommunicera frekvent och regelbundet är en av nycklarna för att lyckas med att hantera den nya situationen, en annan är att skapa metoder för att kollegorna ska kunna ha en tät kontakt.

”Hälsa och välmående” är den fjärde och sista centrala utmaningen i det digitala ledarskapet, enligt Astrid Svedérus och Mårten Anderssons sammanställning.

Mårten Andersson

– Att arbeta på distans kan mycket väl innebära möjligheter till minskad stress, eftersom det kan göra att det blir lättare att få ihop vardagspusslet. Men det är också väldigt lätt att det blir gränslöst, så att arbete och fritid flyter ihop, säger Astrid Svedérus.

Hur medarbetaren reagerar på möjligheten till flexibelt arbete är till stor del individuellt, konstaterar hon. Därför gäller det att du som chef ser till att lyssna på vad som passar var och en bäst för att kunna individanpassa lösningarna.

– När arbetslivet är så integrerat med privatlivet så behöver vi vara lite mer personliga än vi varit vana vid tidigare. Jag upplever att många chefer är rädda för att komma in på privata frågor med sina medarbetare, men det är kanske precis vad som behövs numera.

Fyra utmaningar i digitalt ledarskap

  • Känslan av kontrollförlust
  • Kommunikationen 
  • Sociala samspelet
  • Hälsa och välmående

I webbinariet ”Bästa verktygen för det digitala ledarskapet” ger Astrid Svedérus och Mårten Andersson ett vetenskapligt perspektiv till utmaningarna i kombination med praktiska tips och konkreta verktyg som du kan använda.

Publicerad