Har du en ledarroll eller siktar på att bli chef? Då behöver du reflektera över ditt ledarskap. Det är nämligen chefen som är grunden till ett gott arbetsklimat.

Här är fem saker som du bör tänka på:

 1. Lär dig att följa andra för att kunna leda
  Ledare vill gärna leda – men för att bli en bra ledare måste du hitta någon att följa och som du kan utvecklas och inspireras av.  Lyssna på och omge dig av människor med egenskaper du saknar. Att själv lära sig följa är det första steget i att lära sig leda och att bli en ledare värd att följa.
  Läs också: Det passiva destruktiva ledarskapet gör mest skada 
 2. Anpassa dig till vad dina medarbetare behöver
  Dina medarbetare är lika mycket individer som du är. Inget sätt att jobba på är bättre eller sämre än ett annat, bara annorlunda. Anpassa dig till dina medarbetare, olika personligheter behöver olika slags ledarskap. Och hur ska du lyckas göra det? Fråga dem vad de vill ha av dig!
 3. Bemöt svårigheter med respekt
  Sätt egna känslor åt sidan vid utmaningar. Genom att vara medkännande och visa att du är mottaglig för andras känslor skapar du förtroende. Medarbetarna känner tillit till att du har en förmåga att leda och hantera utmaningar.
  Läs också: Satsa på SQ - bli en vinnare
 4. Informera inte – kommunicera i stället
  När ett företag växer så förändras det, det gäller även företagets policys och strategier. Att vara både tillgänglig och att kunna kommunicera är en viktig egenskap. Tydlig kommunikation där alla förstår inriktningar och beslut är nödvändigt. Men informera inte, det skapar ryktesspridningar och missnöje. Se till att kommunicera. Förankra besluten och se till att mottagaren verkligen hör och förstår det som sägs – även om mottagaren inte håller med.
 5. Låt andra komma till tals
  Det är inte du och dina åsikter som är viktiga, eller som måste vinna. Bemöt medarbetarna med ödmjukhet, flytta uppmärksamheten från dig själv och uppmuntra medarbetarna att våga kliva fram. Framgångsrika ledare får medarbetarna att känna sig bekväma och att våga dela med sig av tankar och åsikter. De använder sitt ledarskap till att skapa en enkel, välkomnande och tillgänglig arbetsmiljö.

Läs också: Dålig arbetsmiljö - en dyr historia

Texen publicerades i Civilekonomen den 7 januari 2019 och skrevs av Sofia Callius.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats