Det finns flera givna plattformar för att bygga ett professionellt nätverk. Att vara aktiv i en yrkesförening eller ett fackförbund är  ett sätt att utöka sitt kontaktnät. Men att våga leta lite utanför boxen kan också vara ett sätt att skaffa såväl erfarenheter som nätverk. 

Fråga: Jag är chef och behöver bygga upp mitt professionella nätverk. Vad behöver jag göra?

Svar: Att ha ett stort nätverk och goda kontakter med kollegor, andra i din bransch och kunder eller andra intressenter är viktigt av många skäl. Men om du vill arbeta mer strategiskt med det här behöver du först fundera på varför du vill bygga på ditt nätverk. Är det för att finna nya affärsmöjligheter, fördjupa din förståelse för branschen, själv utvecklas professionellt eller söker du nytt arbete? Syftet kommer sedan att styra vilka kontakter du vill upptäcka och odla. Här kommer några idéer om hur du skulle kunna agera.

Se till att vara aktiv på branschevenemang, konferenser och seminarier där du får möjlighet att träffa likasinnade professionella. I dessa sammanhang får du chans att knyta kontakter och presentera dig för nya människor. Tänk på att genom att engagera dig i diskussioner kommer fler att uppmärksamma dig.

Birgitta RydellSociala medier är ett annat ställe att synas på. Särskilt LinkedIn är oumbärligt för yrkesverksamma. Genom att uppdatera din profil regelbundet, delta i relevanta diskussionsgrupper och dela kvalitativt innehåll kan du effektivt visa upp din expertis och locka till dig nya kontakter. LinkedIn är också en allt viktigare plattform för att söka nytt jobb eller bli kontaktad av arbetsgivare som är intresserade av din kompetens och dina erfarenheter.  

Genom att byta arbetsgivare och röra dig mellan branscher och sektorer ökar du också ditt nätverk av människor, förutom att du hela tiden bygger på din egen kompetens. Att byta jobb är också ett sätt att vänja sig vid att möta nya situationer och personer, något som är mycket värdefullt som ledare.

Men nätverkande slutar inte vid att bara skapa nya kontakter. Det handlar i hög grad om att vårda relationer. Att vara generös med din tid och kunskap genom att erbjuda hjälp och stöd till andra inom ditt nätverk kan fördjupa dessa relationer ytterligare. En enkel sak att tänka på är att alltid följa upp möten med ett tackmail eller ett meddelande på LinkedIn.

Att fungera som mentor eller coach för andra är ytterligare en metod för att utvidga ditt nätverk samtidigt som du bidrar till din egen och andras professionella utveckling. Samma sak gäller förstås om du söker en mentor för egen del. Denna typ av utbyte kan berika ditt professionella liv på oväntade sätt.

Engagemang utanför ditt arbete men knutet till din profession, till exempel bli aktiv i en yrkesförening eller ett fackförbund, är ett utmärkt sätt att träffa andra yrkesverksamma inom ditt område. Detta inte bara breddar ditt nätverk utan ger också möjligheter att bidra till din bransch på meningsfulla sätt. Glöm inte heller värdet av informella sammanhang. Ibland kan en avslappnad kaffe eller ett mindre formellt möte vara lika givande som de mest organiserade evenemangen.

Du kan också medvetet söka dig utanför din vanliga sociala och professionella krets för att bygga relationer med människor från olika miljöer, branscher och kulturer. Det kallas för ”bubbelhoppning” och innebär att delta i nya sociala sammanhang – utanför din vanliga ”bubbla” - evenemang och mötesplatser där man kan träffa individer med unika perspektiv och färdigheter.

Genom att engagera dig i sådana aktiviteter kan du inte bara upptäcka nya möjligheter för personlig och professionell utveckling, utan även bidra till att överbrygga klyftor och skapa mer inkluderande gemenskaper. Emma Stenström, som är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm har skrivit en bok om bubbelhoppning och har tidigare intervjuats av Akavia Aspekt.

Det här var mina tips på hur du kan bredda ditt nätverk och öka antalet personer som du har yrkesmässiga relationer till. Men det är utifrån din egen kunskap om din bransch och din profession, som du själv vet var dina kontakter kan öka och fördjupas. Genom att du själv vårdar relationer, ger du också andra möjligheter att öka sina nätverk. Det ger helt enkelt ömsesidig nytta.

Läs också: Vidga perspektiven med bubbelhoppning

Läs också: Bli ett nätverksproffs – expertens 7 bästa tips

Läs också: Myten om filterbubblan

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.