Det finns flera uppenbara fördelar med ett fungerande sociala medier-nätverk: det kan ge nya kunder, mentorer, investerare och andra värdefulla affärskontakter. Å andra sidan kan sociala medier stjäla din tid, uppmärksamhet. Särskilt om du fastnar i diskussioner med illvilliga personer med för mycket ledig tid.

Så det gäller att hitta en balans. I en artikel i nättidningen Inc delar några företagare med sig av sina erfarenheter av att skapa nätverk med sociala medier, och hur de hjälpte dem när de startade sina rörelser. Men tipsen kan lika gärna användas för dem som arbetar på sitt eget varumärke eller andra typer av projekt.

1. Twitter istället för Linkedin

Även om Twitter kan kännas lite pladdrigt och Linkedin har en mer seriös framtoning, så rekommendera företagarna i artikeln ändå att man använder Twitter. Anledningen är den mer informella samtalstonen, att man kan ha kortare, men tätare och mer personliga kontakter med intressanta personer.

2. Schema på Instagram

Kombinera ditt twittrande med ett instagramkonto där du visar bilder och filmer på det du gör. Här finns en klar fördel om man publicerar nytt material regelbundet. Sätt av tid för att skapa innehåll, och ha ett publiceringsschema med deadlines för nytt material. Risken är annars att kontot självdör medan du jobbar med annat.

3. Hellre bra än stort nätverket

Det finns en utbredd uppfattning om att nätverket ska vara så stort som möjligt. I sociala kanaler som finansieras med annonser är det självklart viktigt. Men vill man skapa ett nätverk av användbara kontakter är det mer användbart att fundera över vilka som är med i det. Nätverket kommer växa långsamt men stadigt om du satsar tid och energi på att fördjupa relationerna med viktiga kontakter. Slösa inte bort din tid med att samla ihop så många halvengagerade följare som möjligt.

Att hitta bra och varaktiga kontakter bygger på att du faktiskt är intresserad av vad de gör, och att det i bästa fall är ömsesidigt. Att förfölja personer på nätet som du vill ha något av, kommer förmodligen inte att leda till en varaktig och meningsfull relation. Det är troligare de blockerar dig.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data