Carl Lindeborg hade uppnått allt han ville, trodde han. I mitten på 00-talet var han anställd som managementkonsult på ett stort amerikanskt företag. Han jobbade över 50 timmar i veckan, tjänade bra, lade sig till med kostsamma intressen och var en frekvent gäst på flygplatslounger runtom i världen. Men snart begrep han att hans sedvanliga idéer om framgång och lycka inte gav en bestående tillfredsställelse. I stället blev han överarbetad och så småningom sjuk i en envis förkylning som fortskred månad efter månad. Han insåg att kroppen sade ifrån – rejält.

Det blev ett skifte i mitt liv och startskottet på en inre utvecklingsresa. Jag bestämde mig för att ta en paus och försöka hitta tillbaka till känslan av genuin meningsfullhet som jag hade känt tidigare, säger han till

Inre medvetenhet i fokus
I den vevan startade han ett eget konsultbolag där han nu i snart 20 år har sysslat med ledarskaps- och organisationsutveckling, både i Sverige och internationellt. Nu är Carl Lindeborg aktuell med den 400 sidor långa boken ”Det autentiska skiftet – inre utveckling för en föränderlig värld” som baseras på hans erfarenheter av att ha arbetat med och hjälpt tusentals ledare och grupper i snabbföränderliga branscher.  Budskapet är att vi behöver skapa en inre medvetenhet och självkännedom för att inte gå vilse i den allt snabbare yttre händelseutvecklingen i världen.

Carl Lindeborg Foto: Linnea Millberg Världen snurrar otroligt fort och jag själv och många med mig överväldigas av och oroar sig över utvecklingen. Krig på flera håll, ständiga rapporter om klimatförändringar, utbrända människor i arbetslivet, ett stressigt livspussel som sällan går ihop… För att inte förlora fotfästet i den här accelerationen är det, menar jag, viktigt att jobba med sin inre utveckling, säger han.

 

Carl Lindeborg fortsätter:

 -Det är en ambitiös bok, men jag tror att den innehåller viktiga nycklar och råd för inre utveckling som människor i stort och särskilt ledare kan ha nytta av.


Stenåldershjärnan en bov i dramat
Ett viktigt och återkommande budskap i boken är att våra hjärnor inte är skapta eller anpassade för att hantera dagens samhälle, präglat av multitasking i arbetslivet och ständig skärmtid utanför jobbet. Därför är ett av Carl Lindeborgs främsta tips till den som är intresserad av inre utveckling att skaffa sig mer kunskap om hjärnan. På det sättet kan man uppnå det som han själv kallar för ”en inre systemmedvetenhet”.

-Vi är födda med en hjärna och ett nervsystem från stenåldern som nu möter en närmast science fiction-liknande verklighet. Det blir ett oerhört stort gap som gör att vi riskerar att vara ständigt stressade och överväldigade, samtidigt som vi då fattar suboptimala beslut, säger han och fortsätter:

- Jag tror att det överhuvudtaget är viktigt att acceptera att vi står inför stora utmaningar: att den stress vi ofta upplever inte är så konstig med tanke på vår stenåldershjärna. När vi accepterar situationen kan vi göra något åt den.

Fördelen är att hjärnan är plastisk och formbar, även i vuxen ålder. Detta innebär att vi med träning kan skapa nya och mer medvetna beteenden och vanor, berättar han.

- Vi har till exempel ett belöningssystem som utgår från att det råder brist på allting. Nu sitter vi i stället med ett stort överflöde av information. Detta kan leda till att vi fastnar framför telefonens ständiga distraktioner när vi i själva verket borde lägga vår energi på viktigare saker, säger han.

Pausa och reflektera
Carl Lindeborg trycker också på vikten av att stanna upp och reflektera när hjulen på arbetsplatsen och i samhället snurrar allt snabbare. Detta kan låta enkelt och självklart i teorin, men kan vara desto svårare att genomföra i praktiken.

- I det snabba flödet av händelser är tid för eftertanke och reflektion sällsynt. I stället fastnar många på ytan – man påbörjar en uppgift eller tankegång men så plingar det till i telefonen, Instagram igen! Utan pauser blir det svårt att skapa mer medvetna vanor och fatta mer genomtänkta beslut, säger han.

Regelbundna stunder för reflektion kan leda till ökad produktivitet och effektivitet, menar han. Med andra ord: genom att göra mindre kan du (paradoxalt nog) få mer gjort. Han berättar om ett konkret exempel – ett jobbmöte dit deltagarna kommer stressade och distraherade, med datorn i famnen och mobilen ständigt redo.

- Jag har observerat många möten där deltagarna mejlar under tiden, samtidigt som kreativiteten är i botten och diskussionen kretsar kring allt annat än jobbet. Att i början av mötet samla tankarna med någon minuts gemensam tystnad kan i ett sådant läge göra stor skillnad för konversationen, koncentrationen, kreativiteten och perspektivtagandet, säger han.

Krävs mod för att stanna upp

När vi befinner oss i ett prestationsorienterat ekorrhjul kan det kräva mod att ta pauser, eftersom många inte tycker att de är produktiva, menar Carl Lindeborg.

- Vissa brukar invända: men hur ska man ha tid att stanna upp och reflektera när jobbet är så intensivt? Då kan det kännas fel att ta pauser, även om kreativiteten och koncentrationen har blivit lidande. Men det är just genom reflektion som vi kan få ny energi och nya insikter som gör oss effektivare, och som därmed också leder till minskad intensitet i jobbet, säger han.

Det pratas ibland om inre utveckling och yttre hållbarhet, men enligt aktiebolagslagen är ett företags syfte att skapa vinst. Är inre utveckling mer i ropet i näringslivet idag än tidigare, eller är det bara ett spel för galleriet?

- Ja, jag tycker mig se en stor förändring. Vi befinner oss i ett paradigm där mycket handlar om att prestera, driva framåt, nå målbilder, skapa mer, större och bättre… Och allt detta leder till bieffekter som ingen är intresserad av, såsom utmattade människor och klimatförändringar. Jag tror att vi befinner oss i en brytningstid. När världen snurrar fortare är det också allt fler individer och organisationer som vill gå lite djupare: vad är vårt syfte, är det bara att generera aktieägarvärde eller kan vi bidra med mer än så? Inre utveckling kommer att bli ett sätt för att hantera de utmaningar som vi står inför.

Klicka här för att läsa mer.