Ebba Hultqvist, 26, kände genast att hon hade prickat rätt när hon hittade sitt ideella uppdrag på en kvinnoklubb anordnad av Göteborgs stadsmission. Dit kan utsatta ensamstående kvinnor med barn komma för en bit mat, stöd, samtal och gemenskap. Några kvällar i månaden är hon på plats på kvinnoklubben för att hjälpa till med praktiska bitar såsom att servera mat och plocka undan disk, men också för att finnas där som medmänniska. 

Ebba HultqvistJag har ett brinnande intresse för jämställdhet, kvinnors utsatthet och våld i nära relationer. Därför känns det bra att engagera sig i kvinnoklubben, säger hon.

Till vardags är hon kommunikatör på gymkedjan Nordic Wellness. Det var under hennes studiepraktik på Räddningsmissionen i Göteborg som hon också fick testa på visst fältarbete – och hon fastnade direkt. Efter examen hittade hon ganska snart till kvinnoklubben.

Det är givande att engagera sig ideellt. När man får ta del av andras perspektiv och historier känner man tacksamhet över sin egen uppväxt och livssituation. Jag har varit ganska blind och tänkt att alla har det bra, men så är det förstås inte, säger hon.

Läs också: Svenskarnas ideella engagemang sticker ut

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Carolina Mattsson, 37, är till vardags jurist på Kwiek Advokatbyrå i Göteborg, men hon använder också sina yrkeskunskaper ideellt genom att ge gratis juridisk rådgivning till utsatta kvinnor och barn som hon möter via Göteborgs stadsmission och några skyddade boenden.

Carolina MattssonJag har en släkting som har engagerat sig ideellt i många år och som ofta har beskrivit hur berikande det är. Det gav mig inspiration till mitt engagemang, och just våld i nära relationer är något som jag har jobbat mycket med som jurist, säger hon.

Carolina Mattsson började med att hjälpa till vid en kvinnojour och därefter har samarbeten inletts med allt fler organisationer, som kontaktar henne vid behov av juridisk rådgivning. 

Att ge praktisk juridisk hjälp är viktigt, såsom att förklara hur man ansöker om en skilsmässa eller vilka rättigheter man har vid en bodelning. Men lika viktigt är att finnas där som en medmänniska, lyssna och visa empati. De kvinnor som jag möter och hjälper är mycket sårbara och utsatta, säger hon och fortsätter:

Jag kan inte tänka mig någonting mer meningsfullt, eftersom jag känner att jag verkligen gör skillnad för dessa kvinnor. Det är också givande på det sättet att man möter en otrolig gemenskap och tacksamhet i de olika organisationerna.  

Läs också: Snällhet i arbetslivet - nya trenden för att lyckas

Också Ebba Hultqvist är inne på att det ideella arbetet präglas av gemenskap.

Det är mycket glädje och sammanhållning i kvinnoklubben. Många av deltagarna har det svårt ekonomiskt, men ändå kan någon komma med en kaka medan annan tar med sig en liten maträtt eller godis. De är måna om och generösa mot varandra. 

Ebba Hultqvists råd till andra som vill engagera sig ideellt är att välja något utifrån ens intressen – och att inte ha för höga krav på sig själv gällande omfattningen.

Organisationerna ställer i regel inga krav utan det räcker med att du hjälper till ibland. Att börja arbeta ideellt är inte svårt och man får ofta ut mycket glädje och gemenskap i förhållande till den tid som man lägger ner på det, säger hon och fortsätter:

För mig är hjärtefrågan våld i nära relationer, men om du till exempel tycker om barn kan du alltid testa på läxläsning, eller om du gillar att hugga i kan du söka dig till en plats där du får sortera kläder. Det finns ideella uppdrag för alla!  

Carolina Mattsson är inne på samma linje – att det finns något för alla att göra ideellt. 

Det är förstås bra om du hittar uppdrag inom ett område som du brinner för eller är intresserad av. Det kan också vara roligt och givande att involvera andra familjemedlemmar eller kompisar och göra någonting tillsammans. Det som är fint med det ideella engagemanget är att du kan anpassa det efter din livssituation. 

Läs också: Etik på jobbet - en fråga om struktur och kultur