Tomas Brytting, professor emeritus i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, menar att etiken på arbetsplatsen påverkas av både struktur och kultur. När de inte är i balans uppstår komplicerade situationer.

– Ett populärt ord numera är ju värdegrunder, ett dokument som talar om vilka värden som ska förverkligas i det vi gör. Det är ju fint, men gör ibland arbetet komplicerat, säger Tomas Brytting.

Det är här man hittar orsaken till många moraliskt laddade situationer. Alla på en arbetsplats vet vad som står i värdegrunden, men många upplever att det inte är förenligt med det dagliga arbetet. Det blir en krock mellan arbetsplatsens alla olika regelverk och värdegrunden.

– Ett klassiskt exempel är vårdpersonal som kan ha en värdegrund där det står om personcentrerad vård där omsorgen sätts i fokus, men samtidigt är det i praktiken en lång kö med arbetsuppgifter som ska betas av, timmar räknas och ekonomin går först. Alla krav och förväntningar går inte att tillfredsställa.

Läs också:  Min chef vill att jag ska ljuga, vad ska jag göra?

Tomas Brytting

De allra flesta följer organisationskulturen på arbetsplatsen. Det är svårt och tufft att vara den enda som bryter mönstret.

– I en korrupt organisationskultur med till exempel dålig kvinnosyn, egoistiskt och okänsligt agerande, manipulerande eller lögner, kan det handla om att du antingen är med eller så blir du utfryst, säger Tomas Brytting och fortsätter:

– Det är svårt att vara den enda som upprätthåller god etik.

Om du arbetar på en arbetsplats där det, enligt dig, sker etiskt felaktigt agerande, kan det vara omöjligt att förändra andras beteende.

– Det krävs ett oerhört mod att gå in och ändra andra. Det bästa kan ibland bara vara att du själv gör det du tycker är etiskt riktigt. Att själv vara en etisk förebild kan räcka.

Tomas Brytting betonar att det inte minst är chefernas ansvar att se till att det finns en god etik på jobbet.

– Chefen ska etablera en tydlig norm för hur vi är på arbetsplatsen.

När vi kommer till en arbetsplats tittar vi alltid på hur andra gör, och det är inte säkert att den som beter sig moraliskt rätt märker ut sig.

– Den som syns och sätter tonläget är ofta den som är mest dominant, och det är sällan den personen är mest moralisk.

Läs också:  Förändra beteenden med små steg

Tomas Brytting uppmanar chefer att aktivt peka ut de goda förebilderna. 

– Låt de goda förebilderna berätta hur de hanterar knepiga situationer, låt dem ha värdegrundssamtalen och få träffa de nyanställda. Det går att arbeta med moraliska förebilder och det bästa är naturligtvis att också chefen är en god moralisk förebild.

Tomas Brytting tror att många övertramp sker på grund av att vi inte har hunnit förstå att det handlar om en etiskt svår situation. Det har gått för fort.

– Man har inte stannat upp och tänkt till, utan agerat utifrån tron att det är en vanlig situation, säger han.

Så vad är då etiska dilemman på arbetsplatsen?
Tomas Brytting nämner till exempel mobbning, kränkningar, missbruk, mutor och stöld. Att bli vittne till sådant eller bara ana att det pågår kan skapa en svår situation. Listan på uppenbara oegentligheter kan göras lång, men det finns minst lika många andra oklara situationer där det först efteråt visar sig ha varit en etiskt svår situation.

– Ett kännetecken kan vara att samvetet flaggar, att du har en oroskänsla i magen eller blir upprörd, säger han och lyfter fram en annan moralisk känsla – empatin.

– Erfarenhet, samvete och empati är viktiga för att vi ska uppfatta etiken i vardagsflödet, säger han.

Läs också: Mobbning – chefen började undvika medlemmen

En annan tumregel är att det som är lagligt oftast också är etiskt riktigt.

– Känner du att du befinner dig i en etisk svår situation ska du stanna upp och fråga dig: ”Vad säger lagen, magen, löpet?”

Är ditt agerande rätt enligt lagar och regler? Vad säger magen, det vill säga samvetet och empatin? Med löpet menar Tomas Brytting att man ska vara beredd på att kunna förklara sitt handlande i ett mer offentligt perspektiv.

– Hur ser andra på det här i morgon? Kan du försvara ditt agerande när det sätts upp på tidningarnas löpsedlar dagen efter? Tro inte att du kan agera i det fördolda – förr eller senare kommer ditt agerande fram.

Är svaret nej på någon av de frågorna är det läge att ta sig en ordentlig funderare. Gör du verkligen det etiskt rätta?

För att hantera svåra situationer etiskt rätt på en arbetsplats lyfter Tomas Brytting fram vikten av att kunna tala om svåra situationer.
Att stanna upp och diskutera känslor som samvete och empati är svårt men viktigt.

– Våga prata om det, säger han.

Annars är det lätt att utveckla det Tomas Brytting kallar ”moralisk stumhet”:

– Försök har visat att vid ett möte kan alla känna att det som beslutas är moraliskt fel, men ingen tar upp det eller säger något om att det inte känns rätt. 

Läs också: Hantera oron på jobbet

Undersökningen visade att begrepp som värdighet, integritet, kränkning, gott och ont, moraliskt ansvar och samvete inte ryms i det språk som används i många sammanträdesrum.

– Och ofta inte heller på företag. Det finns chefsjurister, finanschef och verksamhetsansvariga i ledningsgrupperna på företag, men ingen som ansvarar för etiken, säger Tomas Brytting.

I förlängningen leder moralisk stumhet till att ingen upptäcker de etiska frågorna, vilket leder till moralisk blindhet.

– Man förstår inte längre att det handlar om en moraliskt laddad situation, säger han.

En annan situation är att människor ofta bortförklarar sitt etiskt felaktiga agerande med att yrkesrollen kräver det, men den fråntar oss inte ansvaret, säger Tomas Brytting.

– Det är så lätt att vi låter yrkesrollen ta över och glömmer vårt eget moraliska ansvar. Många säger ”jag hade inget annat val”, men vi har alltid ett val. Du har alltid ett individuellt moraliskt ansvar för det du gör. 

Så får du god etisk kompetens på jobbet

  1. Ha en god byråkrati – ett regelverk som tar hand om återkommande situationer och visar hur vi ska agera vid till exempel representationer.
  2. Ha en god värdegrund – en formulering av byråkratins anda. En förklaring till varför reglerna finns och vad som är syftet med verksamheten.
  3. Ha en legitim plats för etiska diskussioner. Det är viktigt att samvetet och empatin, de känslor som gör det lättare att orientera sig i etiskt svåra situationer, kan diskuteras öppet. 
  4. Ha moraliska förebilder. Lyft fram dem som utifrån konkret erfarenhet har visat sig kunna hantera etiskt laddade situationer bra.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.