Omkring 70 procent av oss anser att vi har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, enligt medarbetarundersökningar som har utförts regelbundet av konsultbyrån Vestra. Ekonomen och psykologen Pierre Schou är före detta vd för Vestra och har forskat om arbetsmotivation på Handelshögskolan i Stockholm.

– Siffran på 70 procent ligger ganska stadigt bland undersökningarna av cirka 300 000 medarbetarsvar. Den har förbättrats något de senaste 20 åren, eftersom arbetsuppgifterna har blivit mer stimulerande i takt med att vi fått bättre it-verktyg, säger han.

Likväl upplever de flesta att det emellanåt landar en riktigt tråkig uppgift på skrivbordet, men vi kan ta oss an den på ett mer medvetet sätt och med större känsla av motivation. Då blir uppgiften roligare och vi själva effektivare, konstaterar Pierre Schou.

– Börja med att ge en rationell förklaring till varför uppgiften måste göras. Ställ dig frågan: varför gör jag det här?

Att det finns en mening med uppgiften ökar motivationen, insikten om att det ger en positiv konsekvens om jag gör den och en negativ om jag inte gör den.

För stackaren som har fått uppgiften har också kollegorna en viktig roll att spela.

Pierre Schou– Visa empati. Ser du en arbetskamrat som har fått ett sisyfosarbete ska du säga ”jag ser att du åkte på det här, stackars dig”. Att bli sedd gör mycket för motivationen.

Även chefer och ledare har en viktig roll att spela – genom att hålla fingrarna borta så mycket det går.

– I stället för att ge tydligt starka instruktioner om hur uppgiften ska lösas är det bättre om individen får lösa det på sitt eget sätt. Det är ännu tristare att göra en tråkig arbetsuppgift om man blir detaljstyrd.

Ett annat trick, som även det har stort stöd inom forskningen, är att börja med den tråkigaste delen av arbetet först.

– För då har du det roliga kvar. Den trista blir då också lite roligare för att du vet att det väntar något gott sedan, och tvärtom kan du förstöra den roliga uppgiften om du har den tråkiga kvar.

Forskning visar också att en arbetsuppgift blir mer stimulerande om den varieras.

– Det innebär till exempel att om det är flera personer som ska utföra olika tråkiga arbetsuppgifter, kan man byta arbetsuppgifter med varandra för att göra arbetet mer varierat, säger Pierre Schou och fortsätter:
– Det är också bra att kunna koppla den tråkiga uppgiften till ett högre syfte, en meningsfullhet som blir motiverande.

Att kunna se helheten är även det viktigt, att förstå hur delmomentet hänger ihop med slutprodukten och att se resultatet av det egna arbetet.

– Och gärna att omgivningen då ger beröm. Vi blir motiverade av att bli sedda och få bekräftelse för det vi utfört.

Att addera lite positiva sidoeffekter kan också höja glädjen.

– Till exempel att lyssna på musik samtidigt som du utför uppgiften, eller göra en tävling av det med någon form av belöning – eller att avsluta med en gemensam social aktivitet.

Han framhäver dock även att negativa faktorer kan ha en positiv betydelse för motivation – på sikt.

– Har du en arbetsplats och uppgift som bara är rolig finns det en risk att du fastnar i att tron att livet är enkelt och du blir kanske inte så innovativ. När du tror att det inte finns konsekvenser, leder det till oöverlagda, dumma beslut, som att inte ta sitt ansvar.

Tråkiga arbetsuppgifter behöver alltså inte vara helt fel, menar Pierre Schou.

– Det finns en syn i dag om att allt som är positivt är bra. Ju roligare, desto bättre. Ju mer resurser och tid, desto bättre. Men obehagliga och hotfulla faktorer är minst lika effektiva för att påverka folks beteende, finns det mycket forskning som visar. Det trista och det negativa kan fungera som signaler till handling. Att en arbetsuppgift är tråkig kan till exempel leda till att man blir uppfinningsrik och hittar nya lösningar, som i en av Alfons Åberg-böckerna där Alfons har tråkigt. Farmor tycker det är så bra att han har tråkigt, för då hittar han på saker själv.

Det handlar också om inställning, påpekar Pierre Schou.

– Vissa tycker att det kan vara avkopplande med tråkiga arbetsuppgifter. Framför allt om man har ett väldigt krävande intellektuellt arbete kan en monoton arbetsuppgift vara lite terapeutiskt, som att skala potatis: För vissa är det fruktansvärt trist, för andra rätt skönt.

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Läs också: Så lyckas du med din workshop

Läs också: Så lär du dig älska att bli avvisad

Från trist till kul arbetsuppgift i 7 steg

Säkerställ att du vet varför upp­giften är nödvändig att utföra.

Som kollega, var ett stöd. Visa empati med den som ska utföra arbetsuppgiften.

Skapa rörelsefrihet så du kan lösa uppgiften på ditt eget sätt, om det är möjligt.

Gör de allra tråkigaste arbets­momenten först så har du de roliga delarna att se fram emot.

Gör uppgiften mer varierad, om möjligt.

Koppla gärna uppgiften till ett högre syfte så blir den mer givande.

Lägg till positiva sidoeffekter som bra musik eller en tävling kollegor emellan.