– Jag har studerat vad som skiljer framgångsrika personer från andra och vad som utmärker dem som klarar starkt motstånd och når sina mål, säger Susanne Bergman. Susanne Bergman är organisationskonsult och författare till flera böcker. 

Läs även: Självledarskap har positiv effekt på välmåendet  

Hennes slutsats, efter att ha studerat begreppet resiliens kopplat till självledarskap och vilka förmågor som bidrar till just uthållighet och framgång, är att det hänger på sex förmågor.

– Det gäller att ha målfokus, behålla kursen, vara medveten om sina värderingar, ha balans i livet, självinsikt och empati. En engelsk forskare, Andrew Kakabadse, och hans team har inspirerat till det. 

– Jag har plockat hans kriterier och studerat förmågorna var för sig, låtit studenter undersöka dem och jobbat med dem i långa ledarskapsgrupper. De håller så bra!

Läs också: Satsa på SQ - bli en vinnare

Och de håller inte bara på gruppnivå utan även på individnivå vid trauman, kriser och andra motgångar för hur man bäst återhämtar sig, konstaterar hon.

– Min nästa fråga blev därför vad som händer med chefer om de utvecklar dessa förmågor. Jag kom fram till att de verksamheter som jobbar med resultat och relationsfokus mår och presterar bäst. Förmågorna kan utvecklas för att prestera på topp, säger Susanne Bergman. 

Susanne Bergman

Målfokus

För det första måste man ha målfokus.

Man måste veta vart man är på väg, ha riktningen och målet. Det ska vara möjligt att nå och man ska vara dedikerad målet. Målet ska kommuniceras till en gemensam målbild. Då får medarbetarna en karta. Man måste ha målfokus särskilt i en kris.

Hantera motstånd med bibehållen kurs

Hur mycket det än blåser måste man hålla kompassriktningen och skapa trygghet och tydlighet om målet för andra, även om man inte själv vet hur det går, understryker hon.

– För att inte tappa målfokus behövs det stöd. För att man ska lyckas måste man vara ihärdig, ha förmåga att sortera bort det som är oviktigt och ha livlinor i form av personer att prata med. 

Medvetenhet om egna värderingar

Det gäller att ha koll på de egna värderingarna. Ofta är vi inte medvetna om dem.

– Man måste förstå varför man gör vissa val, hur man väljer att kommunicera och lever dem. Gör man våld på sina personliga värderingar i jobbet, kanske man ska byta jobb. Annars får man byta värderingar. Kommunicera gärna dina personliga värderingar, råder hon.

– Då är det lättare för dina medarbetare att förstå och stödja chefens val.

Läs också: Så fungerar Silicon Valleymetoden som boostar vinsten

Balans i livet

Resiliens är ett begrepp inom psykologin och arbetsvetenskap för den långsiktiga förmågan hos en person att hantera förändringar, utmaningar samt motstånd och utvecklas. 

– Det betyder också återhämtning, att man kan anpassa sig i kris, men sedan återgå till sig själv som hel. Man kan peaka i stormen, prestera hårt och sedan gå tillbaka efter en omstrukturering och hitta nya arbetsformer. Men för att klara det behövs en balans i livet.

– Då kan man balansera perioder av prestation med återhämtning så att man håller på sikt. 

Självinsikt

Med självreflexion kan man hantera sin insida, det vill säga hur man känner tänker och reflekterar om det som händer, för att utveckla en emotionell insikt och kontroll i ledarskapet.  

– Man måste jobba med sig själv, sortera det man gör så att man kan hantera saker moget i sin yrkesroll. Fråga sig varför man gick igång på något och så vidare. Det kan ske genom att skriva dagbok, ha en samtalspartner, till exempel en chefskollega, att ta upp och diskutera dilemman med. Att sova på saken, är ett ganska bra uttryck, konstaterar hon. 

– Då kan du sortera, analysera och handla omdömesfullt i linje med dina värderingar.       

Empati

Med empati i ledarskapet skapar man måluppfyllelse, grupphälsa och effektivitet, framhåller Susanne Bergman.

– Man dömer inte varandra lika lätt och det blir mindre friktion. Bjud ut på lunch, lär känna den andres historia, då kan man förstå bättre hur de tänker. Våga sätta dig in i dennes situation, var nyfiken på andras berättelser. Träna dig att vara nyfiken och lär dig vara i en utforskande situation, det ger jättemycket, tipsar hon.

Läs också: Så får du team att högprestera

Sex framgångsförmågor vi behöver jobba mest med 

Följande är svårast att utveckla av de sex framgångsförmågorna, som är bra att ha i tuffa situationer, enligt Susanne Bergman, som skrivit boken Resiliens & Självledarskap. 

  • Skattning av värderingar

-Det är definitivt vad ledarna behöver utveckla. Man pratar inte så mycket om värderingar och inte så mycket med gruppen. Kanske tycker personalen att utbildningskurserna fördelas orättvist, men förklarar man att de fördelas efter behovet av personlig utveckling kanske de förstår hur man tänker och accepterar bättre. Man stärks av värdegrundsarbetet.

  • Modet/ insikten att ta hjälp

-Många chefer tycker att de är ensamma. De behöver strategier för att ta hjälp, man är inte sämre för att man gör det. Det är dessutom lättare att fatta beslut i grupp och skapa legitimitet för återhämtning. 

  • Förståelse av livsbalansens betydelse

-Många chefer behöver prata om vad livsbalans gör för livet, att göra medvetna val, lära sig stänga av mobilen etcetera.

  • Utveckla nyfikenheten

-Jag tror många chefer behöver bli bättre på att bli nyfikna. Det kan man även träna på medarbetarnivå. Ett sätt att få igång samtal och få veta mer är att använda uppskattande samtalskonst*, ställa möjliggörande frågor, till exempel vad är du stolt över, vad drömmer du om. Om man får någon att prata är det lättare att ställa följdfrågor.   

*Susanne Bergman har bland annat även skrivit boken Uppskattande samtalskonst tillsammans med kollegan Camilla Blomqvist