Aspekt

Lön

Arbetsgivaren höll inne med miljonprovision

Publicerad

När medlemmen inte fick ut sin provision vände hen sig till Akavia – som tog ärendet hela vägen till chefens chef i USA. Förhandlare/rådgivare Jacob Broström berättar.

”Medlemmen hörde av sig till vår råd­givning när arbetsgivaren inte betalade ut provision för en affär hen gjort. 

Det första vi gör i en sådan situation är att utreda om medlemmen verkligen har rätt till provision eller bonus, räknar på summor och tittar på underlag. Det visade sig att hen hade rätt till pengarna – och att det handlade om flera miljoner kronor. 

Som första åtgärd ringde jag arbetsgivaren för att höra vad som hänt. I det här fallet handlar det om ett stort internationellt bolag med representation i Sverige, men de flesta sitter i Tyskland och USA. Men den ansvarige i Sverige kunde inte ge något bra svar på varför medlemmen inte hade fått sin provision. Så jag skickade en formell förhandlingsframställan, som vidarebefordrades direkt till europachefen i Tyskland.

Jacob Broström.

Vi satte upp ett förhandlingstillfälle med mig, medlemmen, europachefen och den europeiska HR-chefen. Under mötet stod det tydligt att arbetsgivarens linje var att de inte behövde betala ut provisionen eftersom de hade uppdaterat sin policy och att den inte längre inkluderade den här typen av ersättningar.

Konflikt på jobbet? Gör dina arbetsuppgifter ändå så ökar du möjligheterna till en konstruktiv lösning

Samtidigt menade vi att policyändringen skett efter att medlemmen genomfört sin affär. 

Vi krävde att få se den nya policyn och allt underlag. De ville inte hjälpa oss med det, utan ärendet bollades vidare ännu en gång – nu till en högre chef i USA. I många internationella bolag finns en stark hierarki; ofta saknas beslutsmandat längre ner i leden så man måste komma till den högst uppsatte chefen. I det här fallet såg hen annorlunda på situationen. Efter ett kort samtal bad hen om ursäkt och konstaterade att provisionen skulle betalas ut. 

Medlemmen fick sina pengar.

När det gäller provision hän­visas det ofta till olika typer av policys utanför anställningsavtalet, men mitt råd är att försöka skriva in policyn i anställningsavtalet – eftersom det ju är det som gäller. Om inte annat ska man alltid begära att få läsa de policys som arbetsgivaren vill hänvisa till. 

Generellt är bonus- och provisionsdelar väldigt osäkra eftersom de nästan alltid bygger på ensidiga policys, och det ska man tänka över innan man skriver på ett avtal. Men, om du skulle hamna i en liknande situation som den här medlemmen: kontakta oss på Akavias medlemsråd­givning, och spara allt underlag du har.”