Vi närmar oss vårt lands yttersta demokratiska manifestation – valet 2022. Påverkansarbete, lobbying och politiska utspel kommer därmed att intensifieras ytterligare från en redan hög nivå. Akavias uppdrag är att samla ihop och belysa de frågor som våra 130 000 medlemmar anser är de viktigaste, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Vem bestämmer vilka frågor som Akavia ska driva?
– Det är våra medlemmar som bestämmer. Vi är och förblir en demokratisk och medlemsstyrd organisation där medlemsvalda fullmäktige lägger fast förbundets inriktning och vilka frågor vi ska arbeta med. I praktiken gör vi detta genom att informera och ta fram rapporter och analyser som vi sedan använder för att driva opinion och påverkansarbete. Självklart vill vi påverka beslutsfattare med vårt arbete – inklusive politiker. Det gör vi som oberoende organisation och inte i samarbete med något parti eller politisk instans.

– Akavia kommer att fortsätta att driva politiska frågor för medlemmarnas bästa, men det är sällan politikerna kan åstadkomma de viktigaste förändringarna för oss. Akavias mål är att, som lokala medparter, skapa så bra arbetsplatser som möjligt i samverkan mellan fack och arbetsgivare.

– Det viktigaste påverkansarbetet sker också inom ramen för de så kallade parterna i den svenska modellen. Något förenklat handlar det om organiserade arbetstagare och organiserade arbetsgivare som väljer att förhandla fram lösningar i stället för att vända sig till politiken för att få fram lagstiftning. Det är en mycket framgångsrik modell som lagt grunden för en stabil och förutsägbar arbetsmarknad med världens lägsta antal strejkdagar.

Är Akavia politiskt oberoende?
– Akavia är partipolitiskt obundet, men vi driver politiska frågor för medlemmarnas bästa. Akavia är en demokratisk och medlemsstyrd organisation där medlemmarna bestämmer vilka frågor vi driver.

Stödjer Akavia något parti ekonomiskt?
– Akavia är partipolitiskt obundet och donerar inte pengar till något parti. Medlemsavgiften går oavkortat till vårt uppdrag: att stötta våra medlemmar i yrkeslivets alla situationer och att driva frågor som är viktiga för medlemmarna, som exempelvis lön och balans i livet.

Men är inte Akavia politiskt när förbundet exempelvis kräver ökade resurser till rättsväsendet eller träffar politiska representanter?
– Det mesta vi gör har en politisk dimension, men målet är inte att bedriva partipolitik. Vi vill påverka beslutsfattare, inklusive politiker, till ökad förståelse för våra medlemmars behov för att skapa en framgångsrik arbetsmarknad.

Blir inte Akavia genom politikermöten i till exempel Studio Akavia i praktiken en plattform för politiska budskap?
– Studio Akavia är en plattform för att lyfta våra medlemmars frågor. Våra samtal i studion utgår från ämnen som är aktuella och relevanta för de 130 000 medlemmar vi representerar. Vi bjuder in personer som har kunskap, erfarenhet eller är beslutsfattare inom just våra områden, det kan vara experter, forskare och även politiker.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.