Elias Gustafsson är affärsutvecklare på Akavia:
– Vi har sett i medlemsundersökningar att mentorskap är en efterfrågad tjänst inom karriärhjälp och kompetensutveckling. Det är också en tjänst som både Civilekonomerna och Jusek tidigare erbjöd i olika former och som var väldigt uppskattad, säger han.

När verksamheten nu har fått en nystart är Akavias ambition att jobba smartare för att nå ut till fler medlemmar. I konceptet ingår därför en digital lösning som ska vara både användarvänlig och snygg.

– Det är en etablerad och testad plattform som vi köpt in från en leverantör. Man kan se den som ett mini-Facebook där den som är intresserad registrerar sig som mentor eller adept inom sitt arbetsområde.

Vid registreringen lägger användarna in uppgifter om kompetensområde, erfarenhet, sektor och bransch i databasen. Datan blir sedan sökbar som fritext eller taggar. Intressanta specialkompetenser hos en mentor kan till exempel handla om ledarskap, kriskommunikation eller stresshantering. Allt är anpassat för Akavias professioner.

– Att söka är inte svårare än att googla, och när en adept har hittat en passande mentor skickar han eller hon en förfrågan till mentorn.
En fördel med den digitala plattformen är att programmet blir tillgängligt för många fler människor. Genom digital matchning och möjlighet till digitala möten spelar de geografiska avstånden i princip ingen roll.

– Nu kan vi nå medlemmar i hela landet, men det är mentorn och adepten som avgör om de vill träffas i digitala eller fysiska möten eller prata i telefon med varandra. Att slippa restiden till fysiska möten kan också möjliggöra fler möten och kanske att mentorn hinner ta sig an fler adepter, säger Elias Gustafsson.

I plattformen kan mentor och adept välja två olika upplägg: kort Mentormöte eller längre Mentorprogram. Mentormötet är tänkt att vara 60–90 minuter och avhandla en fråga eller ett ämne.

Mentorprogrammet kan pågå sex till nio månader och innebär återkommande möten en till två gånger per månad.

– Mentorn och adepten bestämmer själva vad som passar. Vi vill skapa flexibilitet och låta deltagarna bestämma hur mycket tid de vill lägga. Det styrs förstås av hur behovet ser ut och vad mentorn har tid med.

Medlemmar som har valt att bli mentorer arbetar ideellt. De flesta ställer upp för att det är givande att dela med sig av sina erfarenheter och att se andra människor utvecklas. Akavia planerar ändå att ta fram ett diplom som mentorerna kan läggas till som en merit i sina cv:n.

– På sikt är tanken också att det här ska bli ett användbart nätverk för alla som deltar och en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Inte minst under pandemin, då många jobbade och jobbar hemifrån, har vi sett hur viktigt det är att ha olika typer av kontaktytor.

För att underlätta starten i en ny mentorsrelation finns en mentorhandbok tillgänglig i Akavias portal. Den bygger på Akavias tidigare erfarenheter av mentorskap och finns som vägledning för att mentorer och adepter ska få ut så mycket som möjligt av programmet. Den behandlar till exempel mötesstruktur och hur man kommer i gång. Utöver handboken finns även användbara mallar tillgängliga.

Den digitala plattformen kommer under det första året att testas som en specialanpassad betaversion. Deltagarna kommer att få möjlighet att utvärdera löpande och därefter analyseras hela projektet. Om analysen visar på en succé som uppskattas av medlemmarna är det bara att köra vidare.

– Och om det inte blir så tar vi med oss allt som är bra och förbättrar det som medlemmarna tycker att vi kan utveckla ytterligare, säger Elias Gustafsson.

Så gör du för att bli mentor eller adept på Akavias mentorplattform

  1. Leta upp Mentorprogram på Akavia.se.
  2. Logga in med Bank-ID och gå in i plattformen.
  3. Registrera dig antingen som mentor och var tillgänglig för kontakt med adepter, eller registrera dig som adept och sök bland alla mentorer i plattformen och skicka förfrågan om kontakt. Klart!

Mentorprogrammet ingår kostnadsfritt i Akavias medlemskap.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.