Några av de viktigaste frågorna för Akavias studerandesektion är att driva på för en modernisering av högskoleutbildning, att stärka kopplingen mellan studier och arbetsmarknad och att ge mer resurser till samhällsvetenskapliga utbildningar. Det finns också behov av att göra högskoleutbildningar mer flexibla och tillgängliga för personer i olika skeden i livet.

Albert Ohlin.

– Det bör finnas större valfrihet för studenten att välja inriktningar inom utbildningar, säger Albert Ohlin som i september valdes till ordförande i Akavias studerandeutskott. Han studerar idag nationalekonomi i Lund men har även en kandidat i statsvetenskap från Glasgow.

– Utbildningsprogram och examen är bra, men man kan inte fortsätta med samma kursplaner bara för att man använd dem de senaste femton åren. Utbildningar behöver bli mer snabbfotade och mer i samklang med samtiden, anser Albert Ohlin.

Studier i livets olika skeden

Idag är upplägget av högskolestudier anpassat för att man börjar plugga vid 19 års ålder, tar examen vid 23 år och sen jobb. Här vill Akavias studerandesektion se en större flexibilitet. Bland annat eftersöks bättre möjlighet att på ett smidigt sätt röra sig in och ut ur studier under studietiden och att kunna få erfarenhet inom ramen för sina studier.

 

– Men även att livet ska kunna komma emellan för studenter. Studerandesektionen anser att det måste bli lättare för studenter att vara sjukskrivna på deltid eller att kunna vara föräldralediga under studierna, säger Albert Ohlin.

Lyft samhällsvetenskap

En fråga som engagerar studerandesektionen är samhällsvetenskapens ställning. Idag får högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap mindre resurser än till exempel naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

– Det är också viktigt att studenter får tillgång till de modernaste verktygen som används i det kommande yrket, säger Albert Ohlin och nämner kunskaper i dataanalys som ett eftersatt exempel.

Arbetet i studerandesektionen

Eftersom Akavia är ett nybildat förbund finns det stora möjligheter att påverka hur det framtida arbetet ska bedrivas.

– Det viktigast vi gör nu är att sätta en struktur för att lyfta studiefrågor i förbundet, att närvara vid diskussioner och delta i beslut som rör studier. Vi ska vara en nagel i ögat på förbundet när det gäller att lyfta studiefrågor, säger Albert Ohlin.

Idag finns fyra arbetsgrupper inom Akavias studerandesektion:

En grupp arbetar med studenter och egenföretagande, hur Akavia kan bidra med information och stöd.

Det finns även en grupp som arbetar med förutsättningar för studier, bland annat sjukskrivningar, och hur det ska lyftas i Sacos studentråd.

Andra arbetar med frågor om hur utländsk kompetens ta tillvara och hur en utländsk examen kan valideras och kompletteras för arbetsmarknaden.

Hur corona påverkas oss är temat för en grupp, som även har ett bredare hälsofokus.

– Men eftersom vi är ett nytt förbund finns det goda möjligheter att driva fler typer av frågor, säger Albert Ohlin.

Värdefull merit

Att jobba i studerandesektionens styrelse kräver tid och energi, även om arbetsbördan ska gå att kombinera med heltidsstudier. Ändå är intresset bland studenter stort, särskilt som det kan visa sig vara en fördel när man söker arbete efter studierna. Det som lockade Albert Ohlin att engagera sig var möjligheten att kanalisera intresset för fackligt arbete och högskolefrågor.

– Att arbeta i studerandesektionen ger en god insyn i hur organisationsprocesser fungerar och hur påverkansarbete går till i praktiken.

 

Albert Ohlin

  • Ordförande i Akavias studerandesektion sedan september 2020.
  • MA (Hons) i statsvetenskap från University of Glasgow.
  • Studerar masterprogrammet i nationalekonomi i Lund.
  • 27 år och kommer ursprungligen från Lund.