Under den pågående coronapandemin har högskolor och universitet som bekant övergått till distansundervisning. Föreläsningar, seminarium och tentor över nätet har blivit det nya normala för landets studenter.

Det kanske kan tyckas behagligt att inte behöva transportera sig till en belamrad föreläsningssal en gråmulen tisdagsmorgon i november, men faktum är att även distansundervisningen kan ha sina baksidor.

Fenomenet zoomtrötthet – eller zoom fatigue på engelska – har de senaste månaderna fått allt mer uppmärksamhet i medierna. Det finns ingen vedertagen definition av uttrycket, men det beskrivs som ett slags mental utmattning som kan drabba den användare som har suttit i många, långa och ostrukturerade videomöten på plattformar som Zoom, Google Hangouts, Teams, FaceTime eller Skype.

Organisationspsykologen Anders Risling berättar att zoomtrötthet i hög grad beror på avsaknaden av den fysiska närvaron och närheten som uppstår i vanliga möten.

Anders Risling– Utan att vi tänker på det händer något i våra kroppar när vi träffas fysiskt. Man kan spegla sig i andras känslor, läsa av kroppsspråk, känna dofter, och så vidare. Frånvaron av denna ”känslomässiga beröring” kan göra att digitala möten skapar en trötthet och lättare stress hos deltagarna, säger Anders Risling.

Läs också: Undvik zoomtrötthet

Han lyfter även upp en annan aspekt – att videomöten kan vara mer utlämnande än fysiska sådana.

– När jag träffar en grupp på riktigt ser jag andra men inte mig själv. Under ett videosamtal ser jag andra och mig själv i en liten ruta. Jag kan tänka mig att många blir lite mer självkritiska under digitala möten: sjutton också, hur ser jag ut egentligen? Detta kan också vara tröttande. Det går dock att ta bort sin bild så att man slipper se sig själv under videosamtalen, men många missar det, säger han.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Strukturen på videomötet kan ge upphov till zoomtrötthet, till exempel om det är för många deltagare. Rekommendationen från Anders Risling är att inte arrangera videosamtal med fler än åtta personer åt gången, framförallt inte sådana möten där avsikten är att samtliga deltagare ska bidra aktivt.

Läs också: Student - råd för tuffare tider

– Det blir annars för rörigt och svårt för mötesledaren att samla in synpunkter och låta alla komma till tals, vilket är viktigt. Jag tycker att man kan dela upp sig i mindre grupper om man är många aktiva deltagare. Sex personer är ett optimalt antal för en arbetsgrupp. Det går ju däremot utmärkt att köra större möten där det är många som bara lyssnar men som inte deltar aktivt, säger han.

Bristande förberedelse kan också bidra till zoomtrötthet. Anders Risling framhåller att videomöten kräver minst lika god planering som fysiska. Det är bra att vara extra tydlig före och under mötet om vad man ska prata om och hur man ska prata om det – och hur man ska göra om man vill begära ordet och ställa en fråga.

– Mötesetikett eller spelregler är nödvändiga. Och det är bra att göra dem tydliga, annars händer det lätt att man missförstår varandra. Man kanske tar för givet att ”mina spelregler borde alla förstå”.

Läs också: Så kan stressade studenter strukturera livet