En grupp forskare från Örebro universitet har intervjuat ett stort antal studenter vid europeiska lärosäten om hur de upplever distansundervisning i coronapandemins spår. I de allra flesta fall, 93 procent, har studenterna förlagt sina studier till hemmet.

– 85 procent av studenterna uppger att studierna går bra, och att de känner sig trygga med att studera via nätet. Men var tredje student rapporterar också att det finns tekniska hinder. Det handlar bland annat om långsamt internet, och brist på arbetsutrustning, säger Sirajul Islam, docent i informatik och universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Men trots problem med teknik och allmän oro över världsläget är i stort sett samtliga, 95 procent av studenterna, optimistiska inför framtiden.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

Studien som Örebroforskarna genomfört är tvärvetenskaplig och de har samarbetat med forskare i psykologi vid Wiens universitet i Österrike. Projektet planerar att i ett nästa steg att publicera vetenskapliga artiklar och arrangera workshops i samarbete med europeiska forskare. Därför skapar nu Örebroforskarna ett nytt forskningsteam: ICT for Crisis Management.

Om undersökningen

Förutom Sirajul Islam deltog ytterligare två forskare: Shang Gao och Kai Wistrand vid Örebro universitets forskningsmiljö om empiriska studier av informationssystem (CERIS).

Drygt 1 700 studenter från olika lärosäten i Europa, varav ungefär 300 från Örebro universitet, har svarat på Örebroforskarnas frågor. Undersökningen, som bestod av 90 frågor, gick att svara på via ett webbformulär under drygt 20 dagar i slutet av maj och början av juni. Två liknande studier har också utförts i Kina och Bangladesh.

Granskning om det nya Las-avtalet