Det har gått sex år sedan FAR gjorde sin senaste framtidsstudie, och det går nog inte att säga annat än att vi nu har en betydligt mer turbulent och föränderlig tid än då. 

Företag inom redovisning, rådgivning och revision kan i alla fall – generellt sett – blicka tillbaks på ett decennium med stark utveckling, globalt såväl som i Sverige, konstaterar man i studien. Omsättning, resultat och antal medarbetare har över tid växt mer än BNP.

Läs även: Så funkar nya studiestödet

Frågan är då vart branschen kommer att röra sig framöver, och hur det kommer att påverka de enskilda medarbetarna.

Enligt studien kommer kompetensförsörjning att vara den största utmaningen under de kommande tio åren. Det vill säga att rekrytera och behålla personal, och säkerställa att kompetensen i organisationen motsvarar marknadens behov.

Utmaningen att rekrytera och behålla personal anses vara större inom revision än inom redovisning, och det är en större utmaning att behålla personal än att rekrytera ny. Det framgår också i studien att det är särskilt svårt att få duktiga kvinnor att stanna kvar i branschen.

Karin Apelman– En vanlig anledning till att medarbetare väljer att lämna branschen är den höga arbetsbelastningen. Det är dock ett problem som många företag är medvetna om, och jobbar på att lösa på olika sätt, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD för FAR.

Läs även: Hållbarhet är framtidens kompetens - för alla

Hon konstaterar också en generell förändring i samhället är att det inte är naturligt att tänka sig en i stort sett livslång anställning på ett och samma ställe.

– Det vanliga är istället att rätt snabbt gå vidare, och vår bransch har ibland fungerat som en ”plantskola”. Men för den som är intresserad av att stanna kvar i branschen finns det många yrkesroller att välja mellan, säger hon.

Karin Apelman konstaterar också att det framöver kommer att finnas behov av såväl generalister som specialister inom revisions- och rådgivningsbranschen. Specialisterna kan ibland vara tydligt nischade, vilket får till följd att det kommer att ställas högre krav på förmågan att samverka med människor med olika kompetenser.

Inte minst kommer den snabbt ökade digitaliseringen att kräva såväl specialkompetens som samarbeten över organisatoriska gränser. För digitaliseringens framfart är ytterligare något som kommer att påverka branschen starkt framöver, enligt studien.

– Det kommer att göra att det behövs medarbetare som dels förstår tekniken, men även hur människan och tekniken interagerar på bästa sätt, säger Karin Apelman.

Hon räknar även med att digitaliseringen kommer leda till en ökad automatisering av rutinuppgifter, vilket i sin tur gör att medarbetarna kan frigöra tid till uppgifter där det behövs mer kvalificerade bedömningar eller en mänsklig tolkning.

Vid sidan om digitalisering är hållbarhet ett nyckelbegrepp för framtidens medarbetare inom revisions- och rådgivningsbranschen. Samhället hoppas mer än någonsin på att revisions- och rådgivningsbranschen ska bidra till att göra samhället mer hållbart, konstaterar man i studien. Revision, redovisning och rådgivning har börjat betraktas som en nyckel till att göra samhället bättre.

– Det innebär att man som individ ännu tydligare kommer att kunna känna att man gör nytta och bidrar till en hållbar utveckling. Jag ser framför mig att revisions- och rådgivningsbranschen kommer att samla kompetenta medarbetare med förmågan att kombinera kunskaper om ekonomi, regelverk, hållbarhet och samhällsutveckling. Och därmed kunna leverera stort värde till sina kunder, säger Karin Apelman.

Läs även: Ärvda svar kan hindra utvecklingen

Tre viktiga områden

Kompetens
Detta är den revisions- och rådgivningsbranschen ser som mest utmanande i dag och de kommande tio åren är kompetensfrågan – att rekrytera och behålla personal och säkerställa att kompetensen i organisationen motsvarar marknadens behov – fortsatt i fokus.

 

Digitalisering
De flesta är överens om att digitaliseringen är framtiden. Hamnar vi efter i digitaliseringen i Sverige, bland företagen, eller i branschen kommer vi sannolikt att hamna efter på många sätt. Det behöver inte vara lönsamt att driva digitaliseringen, i synnerhet inte på en liten byrå, men det kan innebära problem att inte hänga med i utvecklingen.

 

Hållbarhet
Hållbarhetsfrågorna har funnits med under lång tid men ökat märkbart i betydelse på senare år. Fokus har i viss mån varit på politik, lagstiftning och konsumenter. Det som är tydligt i dag är att kraven kommer från många fler håll, som kapitalförvaltare, kreditgivare, anställda, kundföretag, leverantörer med flera.

Källa: Framtidens revision, redovisning och rådgivning 2030 (FAR)

Länk till studien.