Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.

På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med master- eller forskarutbildning inom bland annat förvaltningskunskap, juridik, nationalekonomi, sociologi, statistik och statsvetenskap.

ISF erbjuder en kreativ och social arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i rollen som utredare. Du bidrar samtidigt till samhället genom att verka för en rättssäker och effektiv socialförsäkring.

ISF är placerat i centrala Göteborg och vi sitter i ljusa lokaler med egna rum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt. Som anställd har du goda möjligheter till flextid och att arbeta delvis på distans. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.

Läs mer och sök jobbet

Arbetsuppgifter

Som utredare granskar, analyserar och utvärderar du frågor som främst rör rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringen.

Arbetet bedrivs i projektform och du arbetar som projektledare eller projektmedarbetare i ett eller flera projekt. Tillsammans med andra medarbetare med olika utbildningsbakgrunder initierar, strukturerar och driver du utredningar med hög kvalitet från projektidé till färdig granskningsrapport inom givna tidsramar. Du bidrar med dina perspektiv ­– med helheten i fokus – till en allsidig belysning av olika frågeställningar.

Ett projekt pågår vanligtvis cirka ett år eller längre och resulterar i en rapport som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.

I arbetet ingår att delta i arbetet med att ta fram idéer till nya granskningsprojekt

 • identifiera relevanta metoder för utvärdering och analys
 • samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data
 • skriva rapporter och korta sammanfattningar
 • presentera resultaten i olika sammanhang
 • besvara remisser från regeringen
 • ha kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media.

En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten.

Som medarbetare är du med och påverkar inriktningen på verksamheten. Exempel på granskningar hittar du här.

De utredare som vi söker ska ha

 • erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller forskarutbildning
 • relevant akademisk examen inom ämnen som offentlig förvaltning, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, statistik eller juridik.

Det är meriterande om du har

 • kunskap om kvantitativa metoder, till exempel effektutvärdering
 • erfarenhet av utredningsarbete med kvalitativa metoder
 • erfarenhet av att skriva och presentera resultat på svenska med ett enkelt och begripligt språk (klarspråk)
 • erfarenhet av att presentera komplexa förhållanden till skilda målgrupper
 • erfarenhet av projektledning.

Ansök här

Som utredare på ISF behöver du kunna initiera, strukturera och driva utredningar med hög kvalitet från idégenerering till färdig rapport inom givna tidsramar. Arbetet kräver god förmåga att skriva och presentera granskningsresultat i rapportform på svenska. Du behöver kunna kommunicera resultaten till skilda målgrupper med varierande kunskap om socialförsäkringen.

ISF värdesätter särskilt förmågan att samarbeta i projektform tillsammans med andra professioner.

ISF lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ISF söker en eller flera utredare med placering i Göteborg.

ISF planerar att anställa en eller flera personer tillsvidare med sex månaders provanställning och med tillträde snarast möjligt.

I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och bakgrund vi efterfrågar.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Måns Nerman, tel. 010-174 15 34.

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-ansvarig Caroline Carlsson, tel. 010-174 15 17.

Facklig kontaktperson för Saco är Susanne Fahlén, tel. 010-174 15 32.

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2023.

Ansök här