Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

Antalet privata fängelser ökar

Publicerad

Fler fångar och hårdare straff innebär ekonomiska möjligheter för en del företag. Under de kommande åren väntas det öppna flera privatägda fängelser och
häkten runt om i Sverige.

Till skillnad mot i en del andra länder är själva driften av de svenska fängelserna och häktena inte utlagd på entreprenad även om byggnaderna är privatägda.

– Antalet privata aktörer kan komma att öka i takt med att vi öppnar nya anstalter, säger Magnus Petersson som är fastighetschef vid Kriminalvården.

Den främsta aktören på den här marknaden är det statliga bolaget Specialfastigheter, men just nu håller det privata fastighetsbolaget Intea på att bygga ett nytt häkte i Kristianstad. Inflyttning är beräknad till halvårsskiftet 2024. 

Läs även: Rättsäkerheten under press

Största ägare i Intea är Svenska Handels­bankens Pensionsstiftelse, grundarna Christian Haglund och Henrik Lindekrantz samt Saabs och Volvos pensionsstiftelser. Bolaget är på väg att börsintroduceras.

Salbergaanstalten utanför Sala med plats för cirka 250 interner ägs sedan 2009 av fastighetsmagnaten Erik Selins bolag Skandrenting. Andra privata fastighetsbolag som äger anstalter och häkten runt om i Sverige är Vacse som bland annat ägs av ett antal svenska storföretags pensionsstiftelser, Stenvalvet med Svenska kyrkans pensionskassa som huvudägare och börsnoterade Castellum.

– När vi tecknar avtal om att hyra lokaler sker det genom normal upphandling, där den som lämnar bäst villkor vinner förutsatt att företaget klarar säkerhetsprövnin­gen, säger Magnus Petersson. 

– Vid nybyggnation kan vi vara inblandade i både projektering och upphandling av byggentreprenör, vilket ska ske enligt lagen om offentlig upphandling.

Läs även: Kravet: "Behandla rättsväsendet som en helhet"

Hyresavtalen på nya anstalter och motsvarande är på 25 år.
– Kontrakt som omfattar längre tid än sex år måste godkännas av regeringen, säger han. 

Granskning av Sveriges rättssäkerhet

Rättssäkerheten under press
Organiserad brottslighet och gängskjutningar driver fram snabba lagändringar. Under den senaste mandatperioden har regeringen tagit initiativ till över 60 straffskärpningar och gett polis och åklagare nya verktyg. Men – vad händer med rättssäkerheten när långsiktighet och helhetssyn får stå tillbaka? Akavia Aspekt publicerade granskningen i september 2021.

Rättssäkerheten under press

Kravet: ”Behandla rättsväsendet som en helhet”

”Åklagarnas arbetsvillkor måste förbättras”

Överfullt på häkten och anstalter

Antalet privata fängelser ökar

Läs också: Fängelsechefen tror på människans förmåga till förändring

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

 

Publicerad