Gratis kaffe på jobbet är inte längre en självklarhet i svenska kommuner, men enligt Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, har kaffepausen större betydelse än man kan tro för välbefinnandet på jobbet.

– Återhämtning behöver vi för att må bra och få mer energi på jobbet, säger hon.

Hennes intresse för ämnet startade för elva år sedan. Då låg fokus i stort sett på de negativa sidorna när individer inte fick återhämta sig, och att vi bara kunde få återhämtning utanför jobbet.

– Det handlade mest om vikten av sömn samt stress och smärta, men i forskningsprojektet, som jag är en av flera forskare bakom, ville vi se på vad som i stället får oss att må bra.

Lina Ejlertsson, som vid sidan av forskningen driver Instagramkontot ”Återhämtningsforskaren”, menar att sömn är viktigt – men att det är långt ifrån allt.

– Vår forskning, och det jag vill sprida, är att återhämtning sker och ska vara integrerad i arbetsdagen, dygnet runt, och inte bara när vi är lediga.

Fika på jobbet är en jätteviktig del av återhämtningen

Det är här vi har den viktiga fikapausen, småsnacket vid kaffeautomaten eller runt fikabordet.

– Återhämtning får vi bland annat vid den faktiska pausen, där fika är en jätteviktig del.

Vid fikapausen har vi möjlighet att totalt byta fokus, släppa alla tankar på jobb och kanske skratta, vilket är en av de mest återhämtande sakerna vi kan göra. Fikapausen ger dock inte bara den enskilda individen återhämtning. Det är även bra för arbetsgruppen.

– När du tar fikapaus med kollegor jobbar ni också på sammanhållningen och gemenskapen.

Att pausa för fika stärker relationerna och ökar möjligheterna att kollegor hjälper varandra

Relationerna på jobbet är viktiga för hur den enskilda individen återhämtar sig. Då ökar möjligheterna till att kollegor hjälper varandra och kan ge positiv återkoppling.

Återhämtning på jobbet handlar annars egentligen om vikten av variation. För det är nämligen, menar Lina Ejlertsson, just omväxling eller en förändring av arbets­situationen som är det viktiga.

– Har du just suttit i ett möte med en massa människor är kanske inte fikapausen med kollegor det du behöver. Då är kanske en ensam promenad utomhus mer återhämtande, säger hon och fortsätter:

– Grunden är att göra tvärtemot det du just har sysslat med, och det kan vi alltid ha med oss i bakhuvudet.

Också de små mötena kan ge den enskilde medarbetaren möjligheten till återhämtning.

– Som till exempel korridorsnacket där vi kanske har tid och möjlighet att reflektera tillsammans, men också helt koppla bort tankarna från jobb trots att du fysiskt sett är där.

Den klassiska bilden av paus och återhämtning är kanske en soffa där någon ligger och vilar, men Lina Ejlertsson vill ändra den till att också aktivitet är en sorts vila.

– Det är viktigt att ha möjlighet att göra det man har behov av. Stanna upp och känn efter när du är klar med en arbetsuppgift: vad behöver du för att återhämta dig just nu? Kanske är den bästa återhämtningen bara att byta arbetsuppgift.

Läs också: Tunghäfta? Inte hela världen!

Läs också: Så bemästrar du kallpratet på jobbet

Läs också: Negativ attityd irriterar mest på jobbet