Trots att det blir allt vanligare med hemarbete och hybrida arbetsmodeller tycker både arbetstagare och företagare fortfarande att kontoret är väldigt viktigt.

Enligt rapporten skulle hela 86 procent av de svarande överväga att tacka nej till ett jobberbjudande om företagets kontor inte motsvarar förväntningarna. Det var överraskande många.

– Det är spännande att se att kontorets närområde också har stor betydelse. Kontoret har i första hand blivit en mötesplats med fokus på samarbete, utveckling, kreativitet och lärande, inte bara en plats dit du går för att jobba, säger Patrick Mesterton, vd på kontorshotellet Epicenter.

Undersökningen visar också att många fortfarande vill arbeta hemifrån en eller flera dagar i veckan. Samtidigt bekräftar den att kontorets betydelse för sammanhållning mellan kollegor och människors kunskapsutbyte har ökat.

Kontoret ska helst ligga nära restauranger, gym och andra branschkollegor.

– För de tillväxtbolag som driver sina bolag från Epicenter ser vi tydligt hur ett centralt läge blir avgörande för rekrytering, säger Patrick Mesterton.

Det fysiska läget har alltså blivit viktigare än tidigare vilket inte är nytt för vare sig AMF Fastigheter eller Epicenter. Enligt Patrick Mesterton är det nu en tydlig trend.

Kontorshotellet Epicenter.Ett attraktivt läge avgörs också av stadsbilden runt omkring kontoret. De dagar du spenderar på kontoret, i stället för hemma, vill du kunna kombinera med ärenden, sociala aktiviteter och att nätverka.

De tekniska förutsättningarna har också fått större betydelse. Kontoret måste vara situationsanpassat.

– Det måste anpassas efter vilken typ av jobb man behöver utföra, samt att alla jobbar på olika sätt, säger han.

Anna Thelander betonar att Stockholm i dag är centrum för tillväxt och innovation.

– Men så har det inte alltid varit. Tidigare var delar av city dött efter kontorstid, säger hon.

Hon visar på det attraktiva området Mood District i Stockholm city som i dag är ett av stadens mest attraktiva kontorskluster. Sedan 2011 har AMF Fastigheter arbetat för att förändra perceptionen av området, bland annat genom att lansera handelsplatsen Mood Stockholm, som på många sätt är områdets hjärta, samt att utveckla kvarteret mot att bli ett nav för tech- och finansbolag.

– Området hade ett dåligt rykte tidigare, men tillsammans med Epicenter såg vi möjligheterna, säger hon.

Patrik Mesterton förklarar att det handlar om att förstå drivkraften hos företag och människor. Med mer arbetstid hemma fyller kontoret en viktig social funktion, både under och efter arbetstid.
Men hur ser då framtidens kontor ut, om man ska lyssna till undersökningen?

– Den visar att vi behöver ha ett mycket mer aktivitetsanpassat och flexibelt kontor där det finns rum för både fokus och stillhet men även umgänge och avslappning, säger Anna Thelander.

Patrick Mesterton tror också att själva anställningsformen kommer att förändras. Att det blir fler personer i egenanställning och projektbaserade arbeten, vilket påverkar hur kontoren behöver utformas.

– Kontorets fysiska areal har ju sedan tidigare blivit mindre, men jag tror att många storbolag kommer att ha en bra så kallad homespace där alla kan samlas, säger han.

En slutsats är tydlig menar de båda – kontoret är en avgörande faktor i bedömningen av både en nuvarande och framtida arbetsplats.

Läs också: Etik på jobbet – en fråga om struktur och kultur

Läs också: Jobbkulturen viktig vid organisationsförändringar

Läs också: ”Ofta består värdegrunder bara av ord som inte efterlevs”

Rapporten ”Framtidens kontor” i siffror

Rapporten ”Framtidens kontor” bygger på dels fem djup­intervjuer med före­tagsledare och ansvariga för HR, dels en webbenkät som 1 026 personer i Stockholm och Mälardalen svarade på.

86 % skulle överväga att tacka nej till att ta anställning på ett kontor som inte mötte arbetstagarens förväntningar (varav 30% starkt skulle överväga att tacka nej). 

82 % jobbar hemifrån minst en dag i veckan.

22 % arbetar hemifrån fyra dagar eller mer i veckan. 

73 % tycker att samtalen vid kaffeautomaten eller i fikarummet är viktiga för sammanhållningen.

28 % saknar interaktionen som uppstår vid kontorsfika.

60 % har diskuterat behov av förändringar kring arbetssätt, arbetsformer eller arbetsmiljö, men förändringar som lyfts bygger på andra faktorer än de som arbetstagaren anser vara viktiga.

Distansjobbets pris

Distansjobbets pris: Idéfattig, oengagerad och ensam

Drygt hälften av Akavias medlemmar anser att distansarbete har negativ betydelse för gemenskapen på deras arbetsplats. Nästan en lika stor andel menar att kreativitet och engagemang försämras vid distansarbete. Det visar en ny undersökning. Granskningen publicerades i januari 2022.

Distansarbetets fördelar och nackdelar

Så påverkas kulturen på jobbet av distansarbete

Organisatorisk arbetsmiljö – Distansjobb och kreativ förmåga

Så anpassar sig olika arbetsgivare till distansarbetet

Tänk på detta vid distansarbete