Det lönar sig att ha en kreativ arbetsplats, enligt Gabriella Wejlid. För att skapa en kreativ arbetsplats krävs dock att den i första hand är trygg och tillåtande.

– Det ska vara tillåtet att slänga ur sig halvdumma idéer, skoja och göra bort sig, säger hon.

För cirka 20 år sedan var det bara vissa branscher, som till exempel reklam- och tv-spelbranschen, som ansågs behöva kreativitet. Den bilden har förändrats.

– I dagens samhälle förändras allt så snabbt och vi måste hitta nya lösningar, produkter eller tjänster hela tiden. I dag behövs kreativiteten överallt, på alla arbetsplatser.

Begreppet ”intraprenör” används för medarbetare som tar ansvar för och driver utveckling och förändring – innovation – i det företag eller den organisationen där de arbetar. Det krävs dock engagemang från ledningens sida för att få fram intraprenörer på arbetsplatsen.

Gabriella WejlidGabriella Wejlid menar att chefer måste börja med att ta fram ett enkelt system, kanske på ett intranät, där alla på arbetsplatsen kan notera idéer och tankar, och även klagomål. Det kan vara en kund som ringer in ett klagomål till växeln som då noterar det i systemet. Att fånga upp sådana kommentarer kan vara en utgångspunkt till att medarbetare börjar spåna på idéer för att lösa problemet.

Det är sällan yttre motivation, som till exempel ekonomiska incitament, som leder till en mer kreativ kultur på arbetsplatsen.

– Det är i stället den inre motivationen som styr kreativitet – att medarbetarna drivs av att uppgifterna på arbetsplatsen är roliga, stimulerande och att de har möjlighet att utvecklas.

Enligt Gabriella Wejlid har även en viss grad av frihet och självbestämmande stor betydelse för kreativiteten.

Det krävs dock även inspiration utifrån. Det kan komma från studiebesök, konferenser med kollegor från andra platser eller kanske bara en lunch tillsammans med människor som man annars inte arbetar eller umgås med.

– Det är när vi får inspiration, ny kunskap, nya pusselbitar till våra tankar och möjlighet att reflektera som det kan födas nya idéer.
För att inte alla goda idéer bara ska samlas på hög kan medarbetarna samlas för brainstormning.

– Då är det är viktigt att man ges tid till att vara kreativ.
För mycket press skapar tunnelseende och kreativitet behöver ett vidgat seende, men det är samtidigt viktigt att inte ha för lång tid och inte heller för stora möjligheter när avdelningen samlas för att ta fram nya idéer.

– Här handlar det om balans. Det kan vara lättare med snävare ramar som till exempel att alla ska spåna runt ett projekt och inte om vad som helst på arbetsplatsen.

Ju mer avslappnad och lättsam brainstormningen är, desto fler idéer får möjlighet att födas, menar Gabriella Wejlid.

– Vågar någon slänga ur sig en halvdum idé som får alla att skratta ökar det chansen för att fler idéer ska komma. Den där lekfulla stämningen kan vara viktig.

Efter brainstormningen betonar hon vikten av en så kallad inkubationstid, dels för att låta idéerna landa, dels för att fånga upp eftersläntrande idéer.

Du har säkert varit med om att du har funderat på något, försökt att hitta en lösning på ett problem och arbetat med detta utan att komma fram till något, men så tar du en promenad eller diskar och plötsligt – som en blixt från klar himmel – finns lösningen där framför dig. När vi har börjat bearbeta en idé och sedan lämnar den för att göra något annat fortsätter hjärnan arbeta med problemet.

– Därför är det så bra att starta upp tankeprocesser och idéer, men att återkomma till dem några dagar eller någon vecka efteråt för att då kritiskt granska och diskutera dem för att se om de håller.

Det viktiga som chef i sådana här situationer är att återkoppla till intraprenörerna om deras idéer, både idéer som visade sig att vara mindre bra och de som kanske har större potential.

– Ibland kan en genial idé läggas över på en kollega. Hör alltid med intraprenören själv först om hen vill fortsätta utveckla idén, säger Gabriella Wejlid.

Läs också: Förnya jobbet med intraprenörskap

Läs också: Väck din inre intraprenör

Läs också: Hon tar dig in i stängda rum

Medarbetaridéer som har blivit succéer

  • Happy meal. Dick Brams, McDonalds regionchef i Saint Louis i USA, fick 1977 idén att skapa en måltid endast för barn och presenterade idén för företagets ledning. Två år senare lanserades världens första Happy meal-måltid. I dag säljs ungefär tre miljoner Happy meal-måltider varje dag.
  • Namnet på muggen. Starbucks har sedan kafékedjan grundades 1971 haft som mål att erbjuda en avkopplande och bekväm miljö för sina kunder. År 2011 bestämde sig en medarbetare för att utveckla kundupplevelsen genom att skriva kundernas förnamn på muggarna. I dag är detta standard på kedjans över 24 000 kaféer över hela världen.
  • Post-it. Art Fry, medarbetare på 3M, behövde ett bokmärke som fastnade på sidorna utan att förstöra dem. Han började utveckla idé tillsammans med en kollega och upptäckte snart att lapparna kunde användas till mycket annat än bara bokmärken. I dag säljs post-it-lappar för ungefär en miljard dollar årligen.
  • Svep för att låsa upp. Apple-medarbetaren Freddy Anzures som höll på att utveckla den första versionen av Iphone behövde en lösning på problemet med ofrivilliga samtal – så kallade fickringningar. När han under en flygning behövde gå på toaletten och skulle låsa dörren slogs han av hur lätt det var att låsa och låsa upp genom att svepa åt sidan. En liknande funktion implementerades
    i första versionen av Iphone.