Gisela Bäcklander är aktuell med boken Ostörd där hon vill ge ett annat perspektiv på ”upptagenhetsen”, det vill säga att mäta framgång utifrån fulltecknade arbetskalendrar.

– Idén till boken växte fram när jag jobbade med min avhandling om själv­ledarskap. Många har ett svårt arbete där det krävs och förväntas kvalitetsfokus, mötesdeltagande, mejlkoll och tillgänglighet. De olika sakerna är bra och har sina syften men risken är att tiden för dig själv – där du ska samla tankarna – kommer i sista hand, säger Gisela Bäcklander som är verksam vid Gymnastik- och idrottshög­skolan, har en doktorsexamen i industriell ekonomi och organisation, samt en bakgrund som bland annat personalvetare.

Läs även: Självledarskap har positiv effekt på välmåendet  

Hon uppmanar oss i stället att omfamna våra begränsningar. Själv upplevde hon att hon blev mer produktiv genom att sänka sina egna förväntningar på hur produktiv hon skulle vara.

– Fundera över när på dagen du ska lägga dina bästa timmar, för min del är det oftast på förmiddagen. Fokusera inte för mycket på din prestation. Ju mer du gör det, desto mer kognitiv kapacitet kostar det. Att ägna tankar åt hur du står dig mot andra och vad andra tänker om dig kostar mental energi.

Hur ser du på den så kallade upptagenhetsen. Är den utbredd?

– Ja, det tror jag. Det är ett sätt att känna att man gör någonting. Men det är en ond spiral, är du redan stressad krymper syn­fältet. Du tenderar att hantera stress genom att gå på de enkla uppgifterna som du vill få undan när du egentligen behöver prioritera det viktigaste först.

Läs även: Forskarna om framtidens arbetsliv år 2050

Råd för en effektiv arbetsvecka

  • Planera din dag i förväg. Vilken är den viktigaste uppgiften? Välj bara en och förbered den ordentligt.
  • Klumpa ihop dina icke-kärnuppgifter. Ha möten vissa dagar, inte dagligen. Kolla bara mejlen på bestämda tider och ha mejl/chattprogram/telefon avstängda däremellan.
  • Avsätt egentid. Då minskar risken att du känner dig störd när andra kommer och vill prata med dig. Blandar du arbetsuppgifter kommer du ofta känna dig jagad och risken är större att du störs när någon kommer och pratar med dig.

Gisela Bäcklander säger att ingen kan prestera på topp under en hel arbetsdag. Snarare handlar det om maximalt ett par timmar. 

– Arbetsminnet är vårt verktyg för att bearbeta all input. Mycket handlar om att försöka få ur dig allt som du kan hålla utanför arbetsminnet. Jag förespråkar fysiska verktyg, vilket ofta är bättre än att göra saker i datorn. Dela upp dina projekt. Ha ett i datorn och ett på papper eller i en annan dator.

– Har du allting samlat är det annars lätt att börja multitaska. Vår läsförståelse ökar när vi skriver för hand och vi minns texten bättre när vi använder fler sinnen.

Läs även: Skapa struktur på jobbet

För ett framgångsrikt självledarskap förespråkar hon att vi använder flera kalendrar och har tydliga övergångar mellan arbetsuppgifterna, eller arbete och fritid.

– Forskning visar värdet av att avsluta saker ordentligt, du kan exempelvis göra pilar eller färgmarkera. Poängen är att du ska känna ”det här är stängt och nu kan jag gå vidare”. Annars tappar du kapacitet från det du gör just nu genom att tänka på det du ägnade dig åt innan.