Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

Lyckoforskaren om jakten på mening

Publicerad

Uppdaterad

Mörkhårig man med håret i page
Arbetsplatsen och samhället är inte längre kompatibla med vad vi som individer värderar och strävar efter. Det menar hjärn- och lyckoforskaren Erik Fernholm.

Folkhälsomyndighetens årliga siffror visar att allt fler svenskar lider av psykisk ohälsa och att hela 18 procent av befolkningen i dag går på antidepressiva läke­medel, ångestdämpande eller sömn­medel. Enligt Erik Fernholm kan en förklaring vara att vi i allt större utsträckning inte trivs på arbetsplatsen.

– Vi vet i dag att enbart 14 procent av svenskarna känner sig engagerade i sitt arbete, säger han.

Han menar att när vi människor har arbetsuppgifter som exempelvis går ut på att stärka kunder som inte är på samma ideologiska plan som oss själva, eller sälja produkter vi inte själva står för, bidrar vi till att skapa ett samhälle vi inte tror på. Det får oss att uppleva en känsla av meningslöshet.

– Det här är också ett systemproblem vi har i samhället. Allt fler inser att arbetsplatser och samhället behöver förändras för att bli hållbara. Som enskild individ känner många att dessa frågor blir viktigare – men de blir samtidigt ofta övermäktiga, vilket gör att vi känner oss hjälplösa.

Nya prioriteringar behövs 

För företag är ofta de stora målen en ökad marknadsandel, att avancera, ge avkastning eller bli störst. För att möta individers behov av mening och samtidigt lösa vår tids stora samhällsproblem behövs ett skifte i prioritering, menar han.

– I dag längtar hela generationer efter att arbeta för de företag och organisationer som tjänar samhället bäst, inte de som tjänar mest i ekonomiska termer. Företagen har, precis som samhället och – tyvärr – många ledare, inte hunnit med i den här utvecklingen.

Människors karriärbanor har även förändrats i snabb takt, enligt Erik Fernholm. Tidigare var det i större utsträckning det första jobbet som avgjorde karriärvalet. Den som pluggade och fick en anställning bytte sällan bransch, än mindre karriär­riktning. Så är det inte längre.

– En person kan i dag ha 5–10 olika karriärer under sitt arbetsliv och det kommer bara att bli fler. Därför är det viktigt att företag slutar utbilda sina anställda och chefer inom problem- och arbetsspecifika ämnen. Vi måste börja utbilda människor
i att lösa större, generella och mer komplexa problem i samhället.

Lycka är kopplat till vad som skapar mening

Nidbilden av en riktigt framgångsrik och lycklig person målas ofta upp som någon med mycket materiell frihet. Erik Fernholm menar att modern forskning talar för att vi människor inte kan hitta verklig lycka i pengar, saker eller ökad status. Det betyder att många individer och organisationer jagar något som egentligen aldrig kommer att göra dem lyckliga på riktigt. För att hitta lycka och engagemang är det därför viktigt att hitta vad som är meningsfullt för en själv.

Enligt Erik Fernholm är en av de viktigaste sakerna man kan göra att jobba med sin egen utveckling och förmåga att lära.

– De mest attraktiva arbetsplatserna har märkt att det inte är personer med topp­betyg eller akademiska meriter som presterar bäst längre. I stället är det de som är lyssnande, samarbetsvilliga, öppna för nya perspektiv och empatiska som bäst lyckas lösa svåra problem.

Så i stället för att gå en kurs för att kunna lösa arbetsspecifika problem menar han att den som investerar i att lära känna och utveckla inre förmågor, är den som vinner
i längden.

–  För att kunna utveckla dessa förmågor och bli lyckligare i en allt mer komplex värld behöver du tre saker: evidensbaserade verktyg, träna på nya beteenden och slutligen ha trygga relationer där du känner dig stöttad och sedd.

Om forskaren


Erik Fernholm är aktuell med stiftelsen och appen 29K, ett verktyg för personlig utveckling. Appen har tagits fram tillsammans med över 50 forskare och psykologer inom ämnet. Målet med appen är att skapa de bästa och mest effektiva processerna för inre utveckling.

Publicerad

Uppdaterad