Harald Kjellin är professor i datavetenskap och systemvetenskap, han har också en examen i psykologi. Tillsammans med Love Ekenberg och Kristina Sygel har han skrivit boken Det är upp till dig! Bli en bättre beslutsfattare (Langenskiölds förlag).

En studie har visat att människan fattar 35 000 beslut varje dag. Men det är en siffra Harald Kjellin vill nyansera.

– Det är en forskargrupp i USA som gjort en sådan bedömning. Jag tycker själv det är olyckligt, det beror ju på vad man kallar beslut. Om du flyttar din blick är ju det ett omedvetet beslut. Man kan i alla fall säga att vi fattar många beslut per dag.

Läs också: Satsa på SQ och bli en vinnare

När det kommer till avgörande beslut konstaterar han däremot att man bara tar några få under sin livstid. Det kan handla om att gifta sig, gå en utbildning eller att byta yrke.

Två olika strategier krävs för att fatta bra beslut

För att fatta bra beslut krävs två olika strategier beroende på situation, en för vardagen och en för större och mer avgörande beslut. I vardagen har vi vant oss vid att utgå från intuition och magkänsla – som är den bästa beslutsfattaren i vardagen, menar Harald Kjellin. Det finns helt enkelt inte tid att analysera och räkna på allting.

– Många upptäcker att de vid mindre beslut behöver lita på sin instinkt. Förmågan att göra det bygger man upp genom att ta ansvar för ett stort antal beslut. Det stora problemet är att människor, speciellt chefer, vänjer sig vid att utgå från magkänslan. När det ska fattas mer komplexa beslut hänger inte intuitionen och känslolivet med och då behöver man strukturera informationen man har.

Läs också: Vidga dina perspektiv med bubbelhoppning

Han framhåller att ju mer tillförlitlig information man tar sig tid att samla in, desto mer ökar sannolikheten att beslutet blir bra.

– Vid riktigt komplexa beslut om exempelvis omorganisationer eller att köpa ett företag måste man använda sitt förnuft, strukturera och kalkylera. Samt att ha en förmåga att kunna bedöma vilken information som är relevant. Men många chefer har inte tid att göra det och litar till sina känslor.

Varför är det så svårt att ta beslut?
– För att beslut är definitiva. Skriver du på ett kontrakt är det i flertalet fall väldigt svårt att ändra sig. Man kanske inte ens kan göra det – eller så kostar det för mycket. Den som inte har mognaden eller har byggt upp sin intuition kan få ångest och känna sig utelämnad.

Kan man lära sig att ta okej beslut?
– Absolut. Det är en attitydfråga. Första steget är att säga till sig själv: ”det som händer mig beror på mig”. Många vill gärna skylla ifrån sig och säga: ”det var inte mitt fel, eller jag hade inte tid, och jag hade inte resurser”. Med den attityden lär man sig inte mycket. Kan man själv fråga sig ”vad gjorde jag bra och vad gjorde jag dåligt?” går det att lära sig att bli en väldigt bra beslutsfattare.

Är vi bra på att delegera beslut?
– Frågan är generell, men när man ska delegera beslut måste man ha ett ramverk kring det. Antingen litar man på personen man delegerar till och det kan vara effektivt. Men litar man inte på sin omgivning måste man delegera inom ett ramverk: ”du får ta det här beslutet som du vill om du anpassar dig inom de regler eller den målbeskrivning vi har”.

Läs också: Göra karriär och lyckas i en manlig värld

Texten publicerades i tidningen Karriär den 4 september 2019 och skrevs av Lars Öhman.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.