I en kommentar till uppgifterna i Akavias enkätundersökning säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S):

– Det är helt oacceptabelt att de som jobbar i samhällets tjänst och har till uppgift att hjälpa andra utsätts för våld och hot. Det är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan i förlängningen även ett angrepp på det demokratiska samhället. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Riskbedömningar, samverkan med skyddsombud och förebyggande åtgärder måste prioriteras.

Läs även: Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete

– Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta se över förstärkt skydd för samhällsviktiga yrkesgrupper. I utredningen ingår också frågan att se över om möjligheten att skydda personuppgifter för vissa yrkesgrupper bör utvidgas. Jag utesluter inte att fler åtgärder kan komma att behövas. Det här är en viktig fråga för hela regeringen. 

Läs även: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning