Jens Holmberg började arbeta på Centrala studiestödsnämnden (CSN) 2006. Att han två år senare valde att engagera sig fackligt var delvis en slump. Intresset fanns, men utan en liten knuff framåt är det inte helt säkert att det hade blivit av.

– Jag blev rekryterad av det dåvarande platsombudet, som tyckte att det skulle passa mig att driva medlemsfrågor. Det stämmer nog bra, för det mest intressanta för mig med det fackliga arbetet är att skapa goda förutsättningar för medlemmar och medarbetare, säger Jens Holmberg.

Efter att i tur och ordning ha varit ledamot, sekreterare och vice ordförande i Saco-S CSN:s styrelse blev han 2019 ordförande. Det innebär möjligheter till inflytande och påverkan på heltid. Där spelar det samverkansavtal man sedan några år tillbaka har på CSN en viktig roll.
Jens Holmberg Foto: Linnea Ronström– Det förtydligar våra olika roller, ger de förtroendevalda mer inflytande och beskriver på vilka nivåer det ska finnas samarbete och chans att påverka i till exempel arbetsmiljöfrågor eller kompetensutveckling.
Jens Holmberg tycker att arbetsgivaren CSN har en positiv och öppen inställning till samarbetet. Det finns en bra dialog där man tidigt delar information om till exempel planerade förändringar eller ekonomi.

Ett tillfälle där han kände att hans engagemang verkligen gjorde skillnad för många var när beredskapsavtalet förhandlades om för att par år sedan.
– Det gav medlemmarna betydligt högre ersättningar än tidigare, men det känns också viktigt att till exempel få vara med och coacha medlemmar som står i valet och kvalet att byta inriktning eller karriär, att få se hur de lyfter sig. Ofta har de redan förutsättningarna, men behöver lite stöttning för att inse vad som är bäst för dem.

När han blickar framåt finns det två områden inom CSN där han vill se förändringar. Dels borde förutsättningarna för interna karriärvägar blir bättre och fler, dels måste arbetsgivaren göra något åt lönestrukturen där erfarna medarbetare har tappat gentemot nyanställda. För att nå dit krävs förstås fackligt arbete.

– Det är både viktigt och utvecklande att vara förtroendevald. Det gäller oavsett ålder och i vilken fas man befinner sig i livet. Alla erfarenheter och perspektiv behövs, säger Jens Holmberg.

Läs också: Som förtroendevald får du mer att säga till om på jobbet

Läs också: Hon brinner för att hjälpa kollegor och för att påverka arbetsplatsen

Läs också: Karriär som fackligt förtreoendevald: ”Extremt kul att vara på högsta nivå”

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.