Så varmt får det vara på jobbet, så kallt får det vara och då ska du säga till din arbetsgivare om temperaturen på kontoret.

Inomhusklimatat påverkar vårt mående och vår arbetsprestation. Här berättar experten om vad som händer i kroppen när det är för varmt eller för kallt. 

Arbetsmiljölagens formulering kring vad gränsen går visar sig vara ganska luddig; det står att det ska vara ett ”lämpligt” klimat på arbetsplatsen och att arbetet ska kunna utföras i en ”sund och säker miljö”.

– Det finns väldigt många olika arbetsuppgifter där det varierar vad som är lämplig temperaturen. Det är därför svårt att ha temperaturgränser för alla olika arbetsplatser, säger Fredrik Haux, handläggare och sakkunnig på Arbetsmiljöverket.  

Lämpligt med 20-22 grader vid sittande arbete

Vid fysiskt arbete kan det kanske vara lämpligt med 15 grader. Vid stillasittande arbete, som till exempel på kontor eller i skolan, är det lagom med cirka 20 - 22 grader.  

– Dessutom är det ofta så att människor är olika känsliga för värme och kyla och reagerar olika. När den ene småfryser och huttrar tycker den andre att det är lagom. 

Det finns föreskrifter till arbetsmiljölagen som preciserar de allmänt hållna kraven i lagen. När det gäller temperatur är de specifika rekommendationer för kontor och liknande: ”Om lufttemperaturen, vid lätt och stillasittande arbete, varaktigt avviker från 20-24 °C vintertid, och 20-26 °C sommartid, bör det termiska klimatet undersökas närmare.” Är det alltså över 26 grader inomhus mer än någon vecka bör arbetsgivaren undersöka om man kan sänka temperaturen på arbetsplatsen. 

Begreppet ”termiskt klimat” är något som återkommer i de här sammanhangen, och det omfattar alla faktorer som påverkar hur vi upplever värme i en miljö. Förutom lufttemperaturen är det bland annat luftfuktighet, luftrörelser, ytors temperaturer och hur mycket vi rör oss. 

– Om man tycker att det blir för varmt på kontoret finns det med andra ord ett antal olika parametrar att kontrollera och eventuellt åtgärda. Och det är arbetsgivaren som har ansvar för detta. Vissa saker kan inte arbetsgivaren i och för sig inte råda över, till exempel ventilationen, och då är det fastighetsägaren som har ansvaret, säger Fredrik Haux. 

Samtidigt pekar han på det där med de individuella skillnaderna av hur man upplever klimatet: 

– Det är många som sitter i aktivitetsbaserade kontor numera, och då kan det förstås blir en utmaning att få till ett klimat som passar alla. För den som har eget kontor kan det kanske vara lättare att göra någon justering så att man själv blir nöjd. 

För friska personer är värme inte farlig, bara obehaglig

Normalt sett är de temperaturer som förekommer på kontor inte farliga för hälsan för de allra flesta friska personer, men de kan leda till olika sorters obehag, konstaterar Fredrik Haux. 

– Vanliga effekter är trötthet, huvudvärk, illamående och att man tycker att det är svettigt och allmänt jobbigt. Dessutom minskar den kognitiva förmågan, vilket kan göra det svårare att utföra komplicerade arbetsuppgifter. 

Det är som regel inget som ger några varaktiga skador, men han tycker att arbetsgivaren bör vara medveten om hur värmen påverkar medarbetarna – och se till att anpassa förväntningarna på prestation så att de utan problem kan sänka arbetstakten när det är som varmast. 

Sämre sömn om det är varmt

En annan aspekt är att det är vanligt med försämrad sömn i samband med en värmebölja. Det påverkar förstås orken direkt, och är det sedan varmt både hemma och på jobbet kommer kroppen inte få möjlighet till avlastning och återhämtning. 

– Det blir klart påfrestande och kan vara direkt farligt för känsliga grupper. De som är i riskgruppen är främst de som är äldre, har hjärt- och kärlsjukdomar, är kraftigt överviktiga eller medicinerar med till exempel vätskedrivande preparat. 

Kyla kan orsaka spänningshuvudvärk eller värk i axlar och nacke

När det gäller kyla och svala miljöer är våra upplevelser alltså – precis som med värme –högst individuella.  

– Vid 20 grader på kontoret tycker många att det är för kallt och behöver klä på sig mer, medan andra kan gå i t-shirt och tycker att det är precis lagom. Kontorsarbete är stillasittande och då upplevs kyla mer negativt, och om man fryser och huttrar kan det vara svårt att koncentrera sig och få något gjort. Man kan också få spänningshuvudvärk och känna av stelhet i leder, nacke, rygg och händer, säger Fredrik Haux. 

Så kan du påverkas av att det är varmt inomhus 

 • Trötthet 
 • Huvudvärk 
 • Illamående 
 • Minskad koncentration 
 • Sämre kognitiv förmåga

Så kan du påverkas av att det är kallt inomhus 

 • Huvudvärk 
 • Minskad koncentration 
 • Obehag 
 • Stelhet 
 • Belastningsskador

Så kan du svalka dig vid en värmebölja

Sitter du på kontoret och förväntas prestera på topp mitt i en värmebölja? Företagshälsoföretaget Avonova har sammanställt en lista med tips på hur man kan behålla klarar av nästa värmebölja.

 • Drick mycket vatten. Helst innan du blir törstig. Hur mycket du ska dricka är individuellt och beror på graden av ansträngning men 1,5-2 liter per dygn bör du få i dig. Tänk på att kaffe, te och alkohol kan öka uttorkningen.
 • Välj mat som är rik på vätska, till exempel grönsaker och frukt. Sallad är bra sommarmat. Ät ofta och spara den största måltiden till kvällen.
 • Sök dig gärna till ett svalt rum när du har paus.
 • Använd huvudbonad om du arbetar utomhus. En blöt handduk runt nacken ger avkylning.
 • Tajta kläder ökar värmen. Ta en storlek större på T-shirten under sommaren så svalkar det bättre. Om du känner illamående, yrsel, huvudvärk, snabb puls, rödflammig hud m.m. kan du vara nära värmeslag, meddela i så fall direkt din arbetsledare.
 • Duscha inte kallt. Om du gör det så arbetar kroppen med att värma upp sig igen vilket ger motsatt effekt. Duscha gärna svalt men inte kallt.
 • Att träna är viktigt men under varma perioder, träna på morgonen eller senare på kvällen när temperaturen är lägre.

Den här texten publicerades i Civilekonomen 26 juli 2019 och skrevs av Josephine Carr.

Läs också: Stel i kroppen? Tre enkla övningar som gör dig mer rörlig

Läs också: Framgångsrikt brittiskt försök med fyradagarsvecka