Upplever du att du blir utfryst på jobbet? Det kan bero på att organisationen på din arbetsplats är dysfunktionell. En organisation som vill skala bort medarbetare eller yrkeskategorier anlitar gärna rätt kallhamrade chefer och mellanchefer som blir verktygen för att verkställa ”organisationens politik”. Därmed blir särbehandling och utfrysning vardag.

Särbehandling och social utfrysning i arbetslivet är inte ovanligt. För drabbade är det smärtsamma historier som ofta hanteras på individnivå. Någon är ”otrevlig mot” eller ”mobbar ut” en annan människa. Vad ska vi göra åt det?

Anneli Matsson menar att fokuset på individerna skymmer helhetsbilden. Enligt henne kan särbehandling ha en rent pragmatisk funktion.

– Det kan vara en strategi för att manövrera ut dem som inte matchar organisationens ideal.

Handslaget: att organisera tystnadI avhandlingen Handslaget: att organisera tystnad har hon undersökt mer subtila former av särbehandling som osynliggörande, social utfrysning, avvisning och utmanövrering. Från början tänkte hon undersöka flera olika arbetsplatser. Men redan i det första exemplet, en enhet inom ett sjukhus i Sverige, hittade hon mycket. Hon bestämde sig för att stanna där.

Det hon fann var en hel yrkesgrupp – steriltekniker – vars kompetens osynliggjorts och ignorerats. Det började när deras enhet flyttades från ”utkanten” till mer centralt placerade lokaler i verksamheten. Där var deras åsikter om hur till exempel instrumenten skulle hanteras inte välkomna. Snart kom konsekvenserna.

– Läkare hälsade inte i korridoren, såg dem inte ens. Det var tydligt att det pågick olika typer av utmanövreringsprocesser, även bland chefer, säger Annelie Matsson.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.

 

Det berodde inte på att enskilda individer var arroganta, betonar hon, utan på de normer som formats under lång tid i verksamheten. På forskarspråk:

– Särbehandling reproduceras från strukturell till riktad nivå. Utan tydliga aktörer.

Anneli Matsson är doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Foto: PrivatOsäkerhet i organisationer triggar utstötningsprocesser, menar Anneli Matsson.  Osäkerheten kan vara av många olika slag. I fallet med sterilteknikerna var det flytten av enheten som fick organisationen ur balans. Snart följde en kamp om inflytande över positioner och beslut.   

Att organisationens kultur var ”närmast elitiskt” tystade effektivt ner det missnöje och den kritik som kanske fanns, menar forskaren.

– Om det i varumärkespolicyn står att vi ska vara excellenta och felfria, så blir det svårt att få det att gå ihop med en vardag där det pågår saker som är oetiska och klandervärda. Det kan man inte prata om. För då bryter man mot varumärkespolicyn.

Innan Anneli Matsson började forska arbetade hon i många år inom företagshälsovården. Där kom hon i närkontakt med ”många eländesprocesser” i både i privata företag och offentlig sektor.

– När det gällde just särbehandling fanns det ofta en tydlig avsikt att utmanövrera och göra sig av med anställda. Det var där mitt intresse började.

En organisation som vill skala bort medarbetare eller yrkeskategorier anlitar gärna rätt kallhamrade chefer och mellanchefer. De blir verktygen för att verkställa det som Anneli Mattson kallar ”organisationens politik”. Sedan kan särbehandling och utfrysning bli vardag.

Har du några råd om hur man som utsatt ska hantera sådana chefer?

– Nej, det är det stora problemet. Personer som utsätts kommer inte att kunna ändra på vare sig strukturer eller individer som får ett utvidgat handlingsutrymme för att verkställa organisationens politik. Visselblåsning leder nästan utan undantag till utmanövrering, visar studier.

Läs också: Blåste i visselpipan mot övergreppen

Hur många som drabbas av särbehandling är svårt att säga exakt. Mellan 7 och 12 procent brukar anges i olika undersökningar. För de utsatta blir konsekvenserna ofta svåra.

– Till en början kan det handla om akuta stressymptom, men över tid kan det utvecklas till ångest, depression och självmordsförsök.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Forskning visar att drabbade dessutom har svårt att få både sjukpenning och ersättning via arbetsskadeförsäkringen. Den som blivit utmanövrerad kan inte heller vara säker på att få vettiga referenser från arbetsgivaren.

– De ekonomiska konsekvenserna kan bli allvarliga. Man riskerar att slås ut från arbetsmarknaden.

Anneli Matssons råd till utsatta är att omedelbart söka hjälp och stöd hos skyddsombud, fack och företagshälsovård eller annan vårdinrättning – se lista här intill. Om problemen inte åtgärdas är hennes råd tydligt.

– Lämna jobbet så fort som möjligt!

Att själv driva processer mot arbetsgivaren är inget hon vill rekommendera.

– Det priset är för högt. Att tro att du ska få upprättelse av dem som stött ut dig… nej, den striden blir alltför kostsam.

Efteråt, när man ”kommit ut på andra sidan” och förhoppningsvis fått nytt jobb, är läget ett annat:

– Då kan du engagera dig, arbeta mot mobbning och särbehandling, engagera dig fackligt, driva frågan på det sättet. Vi behöver definitivt mer strukturellt arbete, mer forskning och fler debattartiklar som sätter ljuset på detta.

Läs också: Därför ska du vara en snäll chef: ”Management by fear hämmar kreativiteten”

Läs också: Dålig arbetsmiljö - en dyr historia

Läs också: Snällhet i arbetslivet – nya trenden för att lyckas

5 råd till den som är utfryst på jobbet

  1. Så snart du upplever dig särbehandlad: kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen och kräv en arbetsmiljööversyn – problemet är organisatoriskt.
  2. Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga särbehandling och att drabbade tas om hand. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.
  3. Ta hjälp av en facklig representant som du har förtroende för.
  4. Sök stöd hos företagshälsovård eller annan vårdinrättning.
  5. Om problemen inte åtgärdas och du börjar utveckla stressymptom: Lämna jobbet. Sök ett annat medan du orkar, innan allvarligare symptom visat sig.

Källa: Anneli Matsson