Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Organisation

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap

Publicerad

Många chefer upplever att stressen i arbetet har ökat till följd av covid-19, visar en undersökning som Akavia har gjort bland förbundets medlemmar. Chefer är till och med en av de grupper som påverkats mest negativt av pandemin. 

Drygt hälften upplever till exempel en större arbets­belastning än tidigare. Motsvarande andel bland medlemmarna som helhet är en av tre.

Samtidigt anser tre av tio chefer att balansen mellan arbete och fritid har förbättrats. En bidragande förklaring till det kan vara att nära nio av tio har arbetat hemifrån, vilket för många har inneburit minskad restid och ökade möjligheter att få ihop vardagslivet.

När pandemin slog till i vintras var det nog många som tänkte att de skulle arbeta hemifrån under ett par månader för att sedan återgå till jobbet som vanligt. De fysiska arbetsförhållandena hemma vid köksbordet kändes inte då som den viktigaste frågan.

Nu talar det mesta för att många av oss kommer att fortsätta arbeta hem­ifrån under ganska lång tid framöver, åtminstone delvis." 

– Som chef är man ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö. Samtidigt är det svårare att ta det ansvaret när medarbetarna arbetar på distans, när man inte ser hur deras fysiska arbetsmiljö ser ut. Många bor dessutom på ett sådant sätt att det inte går att arbeta hemifrån långvarigt om det ska ske på ett sunt sätt. Det långvarigt mest farliga är dock inte de ergonomiska problemen, utan den stress och ensamhet som en del kan känna av att behöva arbeta hemifrån, säger Patrik Nilsson.

– Inte minst det sistnämnda är något som man måste vara extra vaksam på som chef, samtidigt som det ofta är det som är jobbigast att prata om. För många är arbetsplatsen en mycket viktig del av deras sociala liv och har stor betydelse för deras välmående. Att som chef förstå det är extremt viktigt.

Är det svårare att vara chef när många medarbetare arbetar hemifrån en stor del av sin arbetstid?

– Ja, det tror jag. I och med att man är längre ifrån sina medarbetare ställs det högre krav på avstämningar och en tydligare kommunikation, inte minst för att undvika missförstånd. Det är sällan man som medarbetare ringer upp chefen för en småsak. Tidigare löste man det i stället när man möttes i korridoren eller i samtal med en kollega. Det är svårare nu. En strulande småsak kan snabbt bli något större.

Patrik Nilsson menar att den tidigare vardagliga kontakten mellan medarbetare och chefer behöver organiseras på ett nytt sätt när många arbetar hemifrån.

– Kanske kan det ske i form av återkommande fysiska träffar utomhus, till exempel avstämningspromenader, där man kollar av läget med varandra. Olika skiftssystem kan göra det möjligt för fler att tidigare än annars komma tillbaka till kontoret.

Kommer vi att se annan typ av chefer i framtiden på grund av detta?

– Kommunikationsfärdigheter och chefer som har lättare att lämna över arbetsuppgifter kommer sannolikt att gynnas. Samtidigt ökar ansvaret på de enskilde medarbetarna att hålla cheferna informerade.

Även psykologen Siri Helle menar att det ökade distansarbetet i pandemins spår har gjort ledarrollen mer komplex.

– Jag tror att det är extra viktigt att som ledare be om feedback av medarbetarna och vara öppen med att detta är en stor omställning. Vad behöver ni? Har ni lagt märke till några utmaningar som jag inte har sett? Hur ser er arbetsbelastning ut? Skicka oftare än tidigare ut enkäter.

– Det kommer att behövas ännu tydligare roll- och målbeskrivningar när vi inte träffas så ofta rent fysiskt. En av de vanligaste källorna till konflikter på arbetsplatser var redan tidigare vaga beskrivningar. Det som uppfattas som personkonflikter är ofta käbbel om vem som ska göra vad. När man som chef inte kan finnas bredvid och motivera medarbetare behöver man vara väldigt tydlig med vad som ska levereras och när.

Mer distansarbete kan även leda till en mer rörlig arbetsmarknad.

– När man frågar människor varför de stannar kvar på sin arbetsplats är det vanligaste svaret kollegorna, att man har kul med dem. Det finns därför en risk att mindre personlig kontakt mellan kollegor gör att vi blir mer mobila på arbetsmarknaden. Som ledare behöver man därför tänka på hur man behåller sammanhållningen i gruppen när vi inte kan träffas som tidigare. Enstaka teambuildingsaktiviteter räcker inte. Det starkaste kittet är det som sker från dag till dag.

Publicerad