I nya märkliga tider är det för mig än viktigare att luta mig mot vad välutbildade specialister och professioner säger, mycket ofta Akavias och andra Saco-förbunds medlemmar. Att det inte är populistiska beslut som handlar om att bli återvald eller få förnyad makt bakom de ibland livsviktiga beslut som rör oss medborgare. 

Oxenstierna anses av historikerna vara den som grundade den svenska statsapparaten med fördelningen mellan i huvudsak autonoma ämbetsverk och tjänstemän som ska verka med rikets bästa för ögonen. Det lär ha handlat om att hitta ett bra sätt att begränsa den kungliga makten och därmed skydda landet från stolligheter.

Akavias politiska chef om faktaresistens

Akavia har ett mycket stort antal medlemmar som är tjänstemän på myndigheter och kommuner och som vi i vårt förvaltningspolitiska program kallar ”I medborgarens tjänst”. Det är oerhört kunniga medlemmar som många fått helt nya arbetsuppgifter jämte sina vanliga och fått lita till sin akademiska utbildning och erfarenhet när nya viktiga beslut i märkliga tider måste fattas snabbt. 

Att landets pandemiarbete bedrivits med rikets bästa för ögonen och inte baserat på Twitter och likes ska vi kanske tacka Axel för! 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.