Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Vad män kan göra mot sexism på jobbet

Publicerad

De flesta män är för jämställdhet och de flesta män anser att det gör vad som förväntas av dem för att motverka sexism på arbetsplatsen. Problemet är bara att de flesta kvinnor inte håller med. Så vad kan män göra - och hur?

Två amerikanska psykologi- och sociologiprofessorer, W. Brad Johnson och David G. Smith har i en ny bok lyft fram några strategier för hur män kan konfrontera andra män som uppvisar sexistiskt beteende. Och hur det faktiskt kan ge resultat.

Enligt deras resonemang är det inte enbart hur kritiken formuleras som är viktig, utan vem som framför den. Män har lättare att identifiera sig med andra män och är mer benägna att följa andra mäns exempel. Därför, menar forskarna, är det oerhört viktigt att män inte blundar eller tiger när de upplever sexism på arbetsplatsen.

I en en artikel i Harvard Business Review berättar författarna om några strategier för hur män praktiskt kan arbeta mot en sexistisk jargong.

Tvåsekundersregeln

När någon släpper en opassande kommentar blir man lätt ställd, och det kan uppstå en tystnad innan man vet vad man ska säga. För att vinna tid kan man då ha ett färdigt svar, som direkt markerar avståndstagande. Författarna föreslår ”Ouch!” som på svenska kan bytas mot, ”Hördu!” Eller ”Lägga av” eller någon sportmetafor som ”två minuters på den kommentaren”. Därefter kan man i lugn och ro förklara varför kommentaren är olämplig.

Sokratisk frågemetod

Att ställa en fråga i stället för att göra ett påstående kan vara effektivt. Om en man tar över en kvinnas idé på ett möte och gör den till sin, kan man man helt enkelt fråga: Och hur skiljer sig ditt förslag från det som Liselotte la fram för fem minuter sen?

Humor kan funka

Man vill ju inte vara genuspolis, särskilt inte med sina kompisar. Men med humor kan man ändå få fram budskapet. Om någon ständigt avbryter en kvinna på ett möte kan man dela ut post-it-lappar som gula kort eller döma till två minuter i båset för avbrytning. Om någon kommenterar en kvinnlig medarbetares fysionomi kan du be honom att även recensera Kjell-Åkes bak och Lennarts ben, när ni ändå håller på.

Stå för det du säger

Att kritisera någon för sexism är inte att ikläda sig en riddarroll och försvara värnlösa kvinnor i behov av skydd. Det handlar om att du själv inte vill vistas i en miljö med unkna värderingar. Så stå på dig, även när det bara är grabbarna som hör.

Självklart behövs också en seriös diskussion om hur man bemöter sexism. Men artikelförfattarna hoppas att dessa små handgrepp ska göra det vardagliga arbetet mot sexism lite lättare.

 

Om författarna

  1. Brad Johnson är professor i psykologi vid US Naval Academy, och David G. Smith är professor i sociologi vid US Naval War College.

De utvecklar sina tankar i boken Good Guys: How Men Can Be Better Allies for Women in the Workplace som publicerades i mitten av oktober.

Publicerad