Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Arbetsgivare vill ha sin personal på kontoret

Publicerad

En ny rapport om svenskarnas inställning till distansarbete under pandemin visar att arbetsgivare inte är lika intresserade som personalen av fortsatt distansarbete efter pandemin.

De som kan arbeta på distans vill i de allra flesta fall ha kvar möjligheten efter pandemin. En rapport som Remotelab tagit fram på uppdrag av TCO-tankesmedjan Futurion visar att 96 procent av arbetstagarna vill kunna fortsätta att arbeta på distans i någon utsträckning. Ingen av de tillfrågade ville arbeta på distans hela tiden, och fyra procent ville inte alls arbeta på distans.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att en hyrbrid mellan kontors- och distansarbete kommer att efterfrågas allt mer av arbetstagare i framtiden.

Men vad säger arbetsgivarna om det? Nja, de är inte lika roade av tanken. 71 procent av de tillfrågade arbetsgivarna svarade att de inte vill att den egna personalen arbetar på distans när coronakrisen är över. En något lägre andel, 63 procent av arbetsgivarna, svarar att de för egen del inte vill arbeta på distans efter pandemin.

Slutsatsen rapportförfattaren drar är att den brist på kontroll distansarbetet innebär, upplevs olika av personal och av arbetsledning:

—Tydligt blir att arbetsgivarna uttrycker ett större motstånd mot fortsatt distansarbete när Sverige kommit ur corona-krisen. Förmodligen beror det på att arbetsgivarna upplever bristande kontroll i större utsträckning än vad medarbetarna gör, vilket har stöd även i den forskning som finns på området.”

En förklaring till arbetsgivarnas brist på entusiasm för distansarbete är att man inte har en digital företagskultur. Och knappt hälften av arbetsgivarna tror inte heller att de kan bygga upp en god kultur för distansarbete.

— I vår studie ser vi bland annat resultat som visar på att runt 40 procent av arbetsgivarna upplever att de saknar förutsättningar att bygga en god organisationskultur i sin verksamhet. Detta kan tolkas som att agiliteten saknas i viss mån, och att man inte förväntar sig initiativ från medarbetare i så stor utsträckning. ”

Rapporten presenterades vid ett webbinarium den 8 oktober, som kan ses här.

Rapporten: Attityder i en ny tid -  en organisationspsykologisk studie av de initiala effekterna av distansarbete under pandemin, kan hämtas här

Publicerad