Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Publicerad

Uppdaterad

Din arbetsgivare är ansvarig för att du har en bra arbetsmiljö oavsett om du arbetar på ”jobbet” eller på distans från hemmet. Samma sak gäller för arbetsskadeförsäkringarna, åtminstone i teorin.

Under våren och sommaren har frågan om hur arbetsgivarna i praktiken ska kunna ta sitt arbetsmiljö­ansvar när en stor del av medarbetarna arbetar hemifrån blivit allt mer akut.

– Vi har aldrig tidigare varit i en liknande situation. Det gäller därför att vara pragmatisk och försöka hitta bra lösningar, vilket jag tror att man gör på de flesta arbetsplatser. Enligt min erfarenhet är både arbetsgivare och arbetstagare i allmänhet lösningsfokuserade, säger Karin Lundin som är Akavias chefsjurist.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som krävs för att förebygga ohälsa och olyckor. Dessutom ansvarar chefen för att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad.

Eftersom det knappast går att göra exempelvis skyddsronder i varje hemarbetares bostad är det extra viktigt att medarbetaren själv informerar sin chef om det är något som är fel i den egna arbetsmiljön, såväl i den fysiska som i den organisatoriska och sociala.

Vad kan jag kräva för utrustning hemma?

– Det beror på varför du arbetar hem­ifrån. Är det du själv som har tagit initiativ till hemarbetet har du inte samma möjlighet att begära något som om det sker på arbetsgivarens önskemål efter myndig­heters rekommendation. Men i båda fallen gäller det att försöka komma överens, till exempel om det är okej att låna med sig sin skrivbordsstol hem, en bra bildskärm, ergonomiskt tangentbord eller liknande – och det tror jag också att man gör för det mesta. Men exakt var gränsen går är det svårt att säga något generellt om. Det är en bedömning i varje enskilt fall, säger Karin Lundin.

Kan jag säga nej till att arbeta från mitt hem?

– Arbetsgivaren kan inte tvinga någon att arbeta hemifrån. Samtidigt har arbetsgivaren rätt att stänga sitt kontor för att förhindra exempelvis smittspridning om det bedöms som nödvändigt. Kan man av olika skäl inte arbeta hemifrån bör man berätta det för sin chef. För att ha rätt till lön är det viktigt att samtidigt meddela att man står till förfogande för att utföra arbete. Därefter får medarbetaren och chefen tillsammans försöka hitta en praktisk lösning, vilket går för det mesta.

– Jag tror att vi efter att pandemin har klingat av kommer att arbeta på distans i större utsträckning än vad vi gjorde innan, även om det inte blir i samma omfattning som i dag. I grunden tycker jag att det är en positiv utveckling som ger ökat utrymme för flexibilitet och individuella önskemål. Regelverket kring vad som ska gälla vid hemarbete behöver dock utvecklas och det kommer säkert också att ske i form av branschrekommendationer, interna policy­dokument och fackliga förhandlingar.

Oavsett om du skadar dig på jobbet eller vid arbete i hemmet gäller de sedvanliga arbetsskade­försäkringarna, både den allmänna och de kollektivavtalade. I praktiken är det dock svårare att få ersättning för en skada som inträffat i hemmet än på en mer traditionell arbetsplats.

– Det krävs högre bevisning för att få ersättning efter att exempelvis ha halkat i hemmet i samband med arbete än om motsvarande händelse inträffat på ett kontor, säger Robert Sjunnebo som är chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättskydd.

– Härom året var det till exempel en man som halkade i trappan och skadade sig när han på kvällen skulle gå upp till sitt arbetsrum för att läsa jobbmejl. Han hävdade själv att han jobbade, men enligt kammarrätten fanns det inte tillräcklig koppling till arbetet och han fick därför ingen ersättning. Han kunde ju ha gått upp till arbetsrummet av någon annan anledning än att läsa mejl.

Enligt Robert Sjunnebo ställs det för höga krav på vad som ska anses utgöra en arbetsskada vid en olycka i hemmet.

– Regelverket har inte följt med utvecklingen. Denna typ av hem­arbete är mycket vanligare i dag än vad som var fallet i mitten på 1950-talet då man införde möjligheten att får ersättning ur arbetsskadeförsäkringen även vid hemarbete. Det är inte rimligt att det som gällde i mitten av 1950-talet ska gälla i dag.

– Det behöver tillsättas en utredning som ser över alla delar av arbetsskadeförsäkringen. Vi behöver en försäkring som täcker dagens behov.

Publicerad

Uppdaterad