Hur ska du få hjälp med arbetsbelastningen som blivit alldeles för hög? Anna Westling ger råd i en svår medlemsfråga.

Fråga: Jag arbetar som förvaltningsekonom i en kommun. Efter en omorganisation har ekonomiavdelningen decentraliserats.

Min chef är fortfarande ekonomichefen, men jag är placerad i en förvaltning och jobbar gentemot förvaltningschefen men även på uppdrag från ekonomichefen. Denna situation är ohållbar.

Alla förväntar sig att jag arbetar 100 procent med just deras ärenden. Jag vet inte om jag klarar av mitt uppdrag längre och vet inte vad jag ska ta mig till.

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Svar: Hej. Bra att du kontaktar Akavia. Det är en utmaning att som förvaltningsekonom arbeta gentemot två eller fler chefer. Det krävs en tydlighet i hur du ska prioritera.

Anna Westling, förhandlare/ rådgivare på Akavia med chefsfrågor som specialitet.

Har du och din chef pratat om hur mycket tid som går åt att hantera uppdraget gentemot förvaltningschefen och vad det är för arbetsuppgifter som du får direkt från ekonomichefen, din chef? Det är viktigt att det klarläggs – även om ingen arbetsbelastning är konstant.

I er dialog kan ni ta hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö där frågor om bland annat arbetsbelastning belyses.

Läs också: En av fem blir sjuk av jobbstress

Det finns mycket stödmaterial även på Sunt arbetsliv. Även om du kan läsa dig till vad som står om arbetsbelastning är det bra att du hör av dig till vår arbetsrättsliga rådgivning så kan du per telefon kan resonera med en erfaren förhandlare rörande din situation.

Läs också: Sömnforskarens råd för att sova gott

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.