80 procent av bolagen i Sverige påverkades negativt av coronapandemin under våren. En inte fullt så stor andel två tredjedelar av cheferna i undersökningen tror att coronapandemin kommer att påverka deras verksamhet negativt på kort sikt, och lite mer än hälften att effekterna blir mer långvariga.

I undersökningen som tagits fram av Randstad intervjuades 200 svenska chefer under maj och juni i år.

I undersökningen framkommer även att åtta av tio chefer har tvingats säga upp avtal med externa konsulter och att tre av fyra nödgats avbryta outsourcing av tjänster för att klara den ekonomiska situationen. Dessutom har två tredjedelar tvingats stänga ned sina verksamheter, i alla fall tillfälligt, och hälften av dem har avskedat personal.

– Många är oroliga över det rådande läget och företagen kämpar redan nu för att klara av den ekonomiska situationen. Nu behöver de flesta företag ställa om inför framtiden, och där har vi ett stort ansvar och gör redan nu mycket för att hjälpa dem att säkert kunna återgå till sina verksamheter när tiden är rätt, säger Kristofer Nilsson, säljdirektör på Randstad.

Två chefer av tre tror också att man kommer att förändra sättet man arbetar på i framtiden. Det gäller framför allt att ställa om till mer distansarbetet och att ersätta tjänsteresor med digitala möten.

Faktorer som har drabbat företagen mest efter coronautbrottet:

  • Den ekonomiska situationen i Sverige 60%
  • Kostnadshanteringen 55%
  • Tillväxthanteringen 37%
  • Nyrekryteringar och bibehållande av personal 33%
  • Processförbättringar 32%
  • Innovationer och ny teknik 22%
  • Prissättningspress 18%
  • Lagändringar 17%
  • Konkurrensen 10%

Källa: ”COVID impact report” från Randstad.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data