Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

För­delar med fackligt distansarbete

Publicerad

blond kvinna profil brun kofta
Pandemin har inneburit stora omställningar för många arbetsplatser där arbetsstyrkan arbetat hemifrån. Saco-S-föreningen vid Försäkrings­kassan ser både utmaningar och möjligheter med digitala arbetssätt.
– Många medlemmar känner att de fått lättare att få ihop livspusslet, säger Rita Koskinen Lundström som är ordförande för styrelsen.

Sedan mars förra året har stora delar av Försäkringskassans personal jobbat hemifrån. Arbetet har stundtals varit väldigt intensivt, till exempel när det gäller hanteringen av de många ärenden som rör smittbärarpenning för covid-19. 

– Den ökade arbetsbelastningen har inneburit en utmaning för oss att stötta våra medlemmar, berättar Rita Koskinen Lundström som samtidigt framhåller att den digitala omställningen har fungerat förvånansvärt bra för myndigheten. 

– Statistik visar att produktionsnivån är högre än någonsin och sjukfrånvaron lägre på de flesta håll, säger hon. 

blond kvinna profil brun kofta

Rita Koskinen Lundström. Foto: Sandra Lee.

Många medlemmar känner till exempel att de fått lättare att få ihop livspusslet genom att arbeta hemifrån. 

Rita Koskinen Lundström påpekar att som fackligt förtroendevald finns det fördelar med den digitala mötestekniken.

– När en medlem skriver till mig i ett ärende tycker jag att det är enklare att boka in ett Skype-möte där man ser varandra, i stället för att svara via mejl. Den här lilla förflyttningen gör det lättare att nå fram till varandra om vad som kan och ska göras.

En annan stor förändring är att föreningens utbildningar nu sker på distans. Det gör det lättare för fler att delta. En viktig erfarenhet är dock att undvika för långa pass och hellre dela upp exempelvis en grundutbildning för nya lokalombud i flera delar för att få bättre interaktion. 

Medlemsrekrytering är i sin tur alltid en utmaning, betonar hon – särskilt att möta unga akademiker som inte riktigt ser behovet och nyttan av facket, men det finns en stor kompetens och kreativitet i föreningen, som är uppbyggd av nio nätverk som de lokala Saco-S-ombuden är indelade i.

– Som ett exempel på det har vårt nätverk inom avdelningen för funktionsnedsättning, som stödjer cirka 800 medlemmar, jobbat mycket med att möta både nuvarande och blivande medlemmar digitalt. De har även haft ett digitalt gemensamt lönerevisionsmöte som verkar ha varit mycket uppskattat.

– För att värva nya medlemmar har vi på försök även vid nyrekryteringar haft ett samarbete med Akavia som skickat välkomstbrev till dem som sökt och erbjudits anställningar. Vi ser att det är viktigt att vara ute tidigt, helst innan den presumtiva medlemmen har börjat sitt arbete, eftersom även andra förbund är tidiga. 

Tre råd för digitala verktyg

/ Skapa digitala ”bikupor” på medlemsmöten, där deltagarna delas in i mindre grupper. Det ger bättre diskussioner och slutsatserna kan sedan återges i det stora gemen­samma mötet.

/ Skapa ”digital fika” för dem som vill och kan, för att hålla i gång den sociala biten i arbetsgrupper och mellan olika kontor.  

/ Dela upp digitala utbildningar i fler avsnitt jämfört med om det varit en fysisk utbildning. Det ger bättre kvalitet och interaktivitet. 

Publicerad