Utbildningen ”Akavias ledarskapsprogram för dig som är ordförande” inleddes med en tvådagarsträff i Stockholm i april och följdes av ytterligare två fysiska träffar i samma stad i maj och september.

När programmet avslutas med en digital avstämning i december har deltagarna både blivit mer medvetna om sitt eget ledarskap och fått nya verktyg för att leda sin styrelse och andra grupper.

Angeli Sjöström Hederberg– Det är ett program där vi inte talar om fackliga frågor som arbetsrätt och kollektivavtal, utan fokuserar helt på ledarskapet och hur man kan få med sig sina medlemmar. Det handlar om ordföranden som ett av de viktigaste redskapen för att utveckla den fackliga verksamheten, säger Angeli Sjöström Hederberg som är processledare och också har varit med och tagit fram utbildningens koncept.

Deltagarna representerar statlig, kommunal och privat sektor samt en rad olika yrken. De har valts ut för att Akavia tror på dem och tycker att de har gjort ett bra jobb. Att tacka ja innebär möjlighet till utveckling, men också krav på arbetsinsats.

– Det är ett krävande program, långa dagar med samtal, feedback, reflektion och krav på närvaro. Mellan träffarna får deltagarna jobba på hemmaplan på olika sätt med sin styrelse, säger Angeli Sjöström Hederberg.

Jennie Rahm, ordförande i Akademikerföreningen på Capgemini, valde att hålla individuella samtal med sina styrelsemedlemmar som en hemuppgift.

– Det blev bra. Jag fick in massor av synpunkter och idéer. Några tyckte att ”det här borde vi göra varje år”. Det var roligt att höra att de tyckte att jag gör ett bra jobb, men också åsikter om vad jag kan förbättra, säger hon.

En rutin som Jennie Rahm har infört under programmet är att varje måndag morgon skicka ut information till styrelsen om kommande förhandlingar.

Under utbildningen har hon lärt sig att identifiera sina egna styrkor och att dra nytta av dem:

– Det har varit många tankar och aha-upplevelser. En insikt om ledarskap är att olika människor har olika styrkor, men att de flesta ändå kan bli bra ledare. Man behöver inte vara på ett visst sätt.

Jennie Rahm och Mithat Haskovic är två av Akavias förtroendevalda som gått ledarskapsutbildningen. Foto: Anders G Warne
Mithat Haskovic är förtroendevald på heltid på Polisen i Göteborg.

Han tycker att programmet har utvecklat honom själv och hans ledarskap:

– Men jag tycker också att jag har blivit bättre på att förstå andra människors känslor och att man kan coacha efter deras förutsättningar. Jag har fått fler verktyg för att skapa intresse och behålla folks uppmärksamhet.

Han tycker att träffarna och arbetet däremellan har gjort honom säkrare som ledare. Genom den egna utvecklingen har han också blivit bättre på att ta tillvara och förvalta andra personers kompetenser och engagemang.

Utbildningen kände Mithat Haskovic till sedan tidigare. Därför blev han lite smickrad när han fick frågan om han ville gå den. Han tycker att alla som får chansen bör ta den:

– Absolut. Det är en bra möjlighet till både utveckling och ny kunskap.

Enligt Angeli Sjöström Hederberg stärker programmet deltagarna inför förväntningarna på morgondagens fackliga ledare.

– Facken behöver företrädare som samlar på människor i stället för sakkunskap. Du måste våga släppa kontrollen, inkludera och delegera. Det blir för tungt när allt hamnar i ditt knä som ordförande. Då är det lätt att känna sig ensam eller bli bitter. Därför måste du bygga ett community kring dig. Till en början kan det vara en utmaning att sitta på händerna, vara tyst och vänta på att någon annan ska kliva fram. Det handlar om att börja coacha i stället för att fixa allt, säger hon.

Akavias ledarskapsprogram för förtroendevalda

  • Består av tre utbildningsdagar plus en digital avslutningsträff. Mellan träffarna ges hemuppgifter.
  • Kurslitteratur är ”Medlemsfokus i en hybrid tid” av Angeli Sjöström Hederberg.
  • Programmet är indelat i tre moduler: Att leda sig själv. Att leda och styra en styrelse. Engagera flera.

Läs också: ”Stödet till förtroendevalda ska bli ännu bättre”

Läs också: ”Jag är stolt över mitt uppdrag”

Läs också: Så startar du en lokal fackklubb

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.