Att vara fackligt förtroendevald ger inflytande och möjlighet till positiv påverkan på olika plan: på arbetsplatsen, för den egna karriären och på samhällsnivå.

– Att vara förtroendevald är ett sätt att vara delaktig i det som sker och att skapa något bättre, säger Jenny Rosén som är samordnare för stödet till lokalt förtroendevalda på Akavia.

Hon önskar att fler tar steget att få utvecklas som förtroendevald.
– Allt blir så mycket bättre om så många perspektiv som möjligt är med i framtagandet av lösningar och utveckling av verksamheten. Forskning visar att vi trivs bättre när vi känner oss lyssnade till och får vara med och tycka till på våra arbetsplatser. Delaktighet är viktigt och det skapar engagemang. Engagerade medarbetare är eftertraktat hos många arbetsgivare och något som de letar efter hos nya medarbetare, säger hon.

Som förtroendevald ska du informeras om och ges möjlighet att förhandla om verksamhetens utveckling och tilltänkta förändringar innan arbetsgivaren fattar beslut.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Det innebär en möjlighet att i flera led ta del av arbetsgivarens planering framåt och tillfällen att komma med synpunkter och förslag på hur man på bästa sätt skulle kunna lösa olika frågor och utmaningar i verksamheten.

Uppdraget kräver inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet. All kunskap som behövs får du när du går de fackliga utbildningar som anordnas. Utbildningarna är kostnadsfria och den som är förtroendevald har rätt att gå dem under betald arbetstid. Under 2023 anordnades till exempel en ledarskapsutbildning.

Jenny Rosén– Utbildningarna är guld värda och ger dig allt du behöver veta om roller, rättigheter och ansvar. De ger också kompetens-
utveckling inom förhandlingsteknik, retorik, strategi med mera, säger Jenny Rosén.

Utbildningarna fyller på både den egna kompetensbanken och ger erfarenheter för livet.

Vad finns det för nackdelar med att vara förtroendevald?
– Visst kan uppdraget ibland vara utmanande och svårt. Det kan handla om utmaningar kring din roll och uppdrag, svåra medbestämmandeförhandlingar med arbetsgivaren eller allvarliga medlemsärenden. Du är dock aldrig ensam i ditt uppdrag. Akavia eller annat ansvarigt förbund finns alltid där och stöttar dig som förtroendevald. Det är en stor trygghet.

– Våga testa på uppdraget. Du kan alltid börja i liten skala och engagera dig i en fråga som intresserar dig som arbetsmiljö, trivsel eller hållbarhet. Alla behöver inte förhandla eller hantera medlemsärenden om det inte lockar.

Stöd för förtroendevalda

Stöd som Akavias förtroendevalda får kostnadsfritt genom sitt engagemang:

Facklig utbildning inom bland annat samverkan, ordförandeskap, arbetsmiljö och MBL.

Akavia forum – digital mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhets-utbyte varje kvartal.

Mentorskapsprogram.

Karriärtjänster – intervjuträning och coachning.

Läs också: De har provat Akavias ledarskapsutbildning för förtroendevalda

Läs också: Karriär som fackligt förtreoendevald: ”Extremt kul att vara på högsta nivå”

Läs också: Han engagerar sig fackligt för kollegornas skull

Vill du läsa mer om de psykologiska fördelarna med att få vara med och fatta beslut på din arbetsplats så kan du till exempel följa den här länken.