Fredrik Ringblom är inne på femte året som regionalt skyddsombud i Stockholms och Uppsala län för Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. En viktig del i arbetet är att driva på för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och agera på arbetsplatser som saknar kollektivavtal och skyddskommitté.

– Vi jobbar med uppsökande verksamhet på privata företag, där vi har medlemmar men inte känner till hur företaget bedriver sitt arbetsmiljöarbete, förklarar han. 

Han tilldelas ärenden både via fackförbunden och enskilda medlemmar. Även skyddsombud på arbetsplatser hör av sig för att få stöd kring exempelvis en omorganisation. Den uppsökande verksamheten sker vanligtvis på företag med max 50 anställda – och före coronapandemin handlade det om fysiska besök.

– Då går vi runt på företaget, tittar på formalia och bockar av en checklista. Besöken fungerar som ett slags generalrepetition inför Arbetsmiljöverkets besök eftersom vi ställer liknande frågor.

Under genomgången får Fredrik Ringblom en bredare bild av bolaget, till exempel hur många kontor och anställda det har, och om det finns kollektivavtal och skydds-ombud. Tillsammans går man igenom lagtexten och hur företaget jobbar med systematiskt arbets-miljöarbete, om man har gjort skyddsronder och hur den psykosociala arbetsmiljön undersöks. 

– Det senare är särskilt viktigt
i samband med coronapandemin när så många jobbar på distans. Många mår sämre nu än vad de gjorde på kontoret, både chefer och personal. Chefer upplever att man har svårt att leda personal på grund av sämre kontakt, och medarbetarna saknar sina kollegor.

Vilken fråga får du oftast vid dina inspektioner?

– Hur ska vi lyckas rekrytera skyddsombud? Det är ett jätteproblem i dag. Är man minst fem personer som jobbar stadigvarande på en arbetsplats ska det finnas ett skyddsombud. Om arbetsgivaren har kollektivavtal är det fackförbundet eller fackklubben som har mandat att utse skyddsombud, annars är det medarbetarna själva som ska utse någon.

Hur har arbetet fungerat under coronapandemin?

– Det var trevande under första kvartalet, men sedan gick det ganska bra att börja köra mötena digitalt. Det man saknar med att inte vara på plats fysiskt är att kunna känna av stämningarna, se arbetsmiljön, eller gå runt och informera. När jag är på plats informerar jag om vem jag är och då upplever kanske medlemmarna det som en extra medlemsservice. 

Därför ska du tacka ja till att bli skyddsombud på din arbetsplats

  • Du lär dig väldigt mycket om företaget du arbetar på och får en djupare förståelse för verksamheten. 
  •  Du lär dig vilka faktorer som skapar en bra arbetsmiljö. 
  •  Det är en bra merit, inte minst internt, att ha på sitt cv.