Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

Scanias akademikerförening vet hur hemarbetet ser ut

Publicerad

Coronapandemin och distansjobb har satt press på det fackliga arbetet. På Scania tog man hjälp av en enkät för att se hur medlemmarna upplever situationen. – Den visade bland annat att kontakten med kollegor var avgörande för hur väl hemarbete fungerar, säger Bettina Kylefors, förtroendevald vid Akademikerföreningen på Scania.

Produktionen på Scania stoppades helt under några veckor i april. Både verkstadsanställda och administrativ personal permitterades och skickades hem på grund coronapandemin. De som kan arbetar fortfarande hemifrån och det har både förändrat och försvårat det fackliga arbetet.

– Vi har fått prioritera om och fokuserar på att hålla våra drygt 3 000 medlemmar välinformerade – det har blivit många fler medlemsblad än tidigare, berättar Bettina Kylefors.

Hon har jobbat på Scania sedan 2013 och är civilingenjör i grunden. Sedan tre år tillbaka är hon heltidsanställd som kanslist och förtroendevald.

– Som chef och med­arbetare kände jag att jag kunde göra mycket, men som fackligt förtroende­vald kan jag göra ännu mer för att påverka.

 

SÅ HAR AKADEMIKER­FÖRENINGEN ARBETAT

  • Fler regelbundna möten. De som arbetar fackligt på heltid har möten både förmiddag och eftermiddag.
  • Fikaträning. Under en minut varje dag är det någon som håller i en liten träningspaus digitalt.
  • Information. Kommunicera till medlemmarna vad som händer och vad facket arbetar med just nu.
  • Ta fram en färdriktning. I omtumlande perioder kan det vara lätt att tappa bort vad facket vill uppnå.

 

Varje år brukar Akademiker­föreningen på Scania ta fram en färdriktning över vad de vill fokusera på under året. Men 2020 blev inte riktigt som man tänkt.

– I och med pandemin har det blivit hemarbete, neddragningar och två nya avtal för korttidsarbete, säger Bettina Kylefors.

Distansarbete har aldrig skett i så stor grad på Scania tidigare. För att få veta hur detta, och pandemin, påverkar medlemmarna skickade Akademikerföreningen ut en enkät före sommaren. Syftet var att ta reda på hur medlemmarnas arbets­miljö, arbetsresultat, psykiska och fysiska hälsa och återhämtning påverkats. Samt om medlemmarna vill fortsätta att jobba hemifrån i framtiden och vad de i så fall behöver för att kunna göra det på ett bra sätt.

– Det var överraskande att så många som 96 procent av de svarande ville fortsätta att jobba hemifrån i framtiden, i viss eller stor utsträckning. Vi har inte förstått hur viktig flexibiliteten är, säger hon.

Enkäten visar också att kontakten med kollegor är viktig.

– Regelbunden kontakt med kollegor har stor betydelse för hur väl hemarbetet fungerar. Det påverkar arbetsresultatet samt arbetsmiljö och hälsa i lika stor grad, säger hon.

Resultatet av enkäten har lett till att Akademikerföreningen arbetar ännu mer aktivt för att hålla i gång dialogen med medlemmarna.

– Vi använder de digitala kanalerna mer och försöker att lära oss hur vi genom dem kan möta våra medlemmar, säger Bettina Kylefors.

Även arbetet inom den fackliga gruppen har förändrats, inte bara på grund av att alla befinner sig på olika platser, utan även för att de har satt in fler möten för de cirka 30 förtroendevalda.

Föreningen funderar också på hur man ska bevara gemenskapen och kulturen.

– Vi har något vi brukar kalla för ”Scaniaandan”, med traditioner som både går långt tillbaka i tiden och sådana som är nyare. Utmanin­gen nu är att hålla fast vid det gamla men, kanske än viktigare, att fundera på hur vi ska fortsätta att skapa Scaniaandan i framtiden.

Publicerad