Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

Syftet är att synliggöra professionerna

Publicerad

De olika professionsföreningarna på Akavia ger en riktning till vad medlemmarna vill att Akavia ska jobba med. Ida Inga är professionsanalytiker för it-akademiker och kommunikatörer. Hon berättar att föreningarna ökar medlemmarnas inflytande i förbundet.

Berätta om din roll på Akavia.

– Jag arbetar som professionsanalytiker och ansvarar för kommunikatörerna och it-akademikerna. Huvuduppgiften är att säkra Akavias roll som professionsförbund och att vi har hög kunskap och ligger i framkant kring professionsfrågorna och utvecklingen av dessa. 

Vilken är din viktigaste uppgift och hur kommer det medlemmarna till gagn?

– Det är att säkerställa att förbundet har hög kompetens inom de olika professionernas situation i såväl utbildnings- som arbetsmarknadsfrågor. Vi vill även kunna bidra till att Akavia kan erbjuda ett relevant och attraktivt medlemskap. 

Vad gör en professionsförening och varför spelar de en viktig roll?

– Syftet är att synliggöra professionerna och att öka medlemmarnas inflytande i förbundet. Professionsföreningarna bidrar med viktiga insikter och det kan även handla om omvärldsbevakning, initiativ till nätverksträffar, uppslag till tidningen eller intressanta talare till våra event.  

Vilka är de största utmaningarna för de
professionsföreningar som du ansvarar för?

– It-akademikerna och kommunikatörerna står inför olika utmaningar. Gemensamt för båda är den digitala utvecklingen som ställer stora krav på att hålla sig uppdaterad kring nya arbetssätt och kontinuerligt kompetensutveckla sig.  

Ni har nyligen genomfört en undersökning om jämställdhet i it-branschen.

– Kompetensförsörjning och även jämställdheten är återkommande frågor. I undersökningen har vi tittat på ett antal rapporter från 2020 om kvinnors upp-levelser av branschen och de visar att arbetsplatskulturen och den organisatoriska arbets-miljön är en stor utmaning för kvinnorna. 

Vad överraskade mest?

– Det var samstämmig-heten i de olika undersökningarna. Det är talande att den största utmaningen var att kunna ”hävda sig på en mansdominerad arbetsplats”. 

Hur går ni vidare med resultatet?

– Vi kommer att titta på hur vi kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och trivseln för båda könen
i branschen. 

 
Ida Inga

Utbildning: Fil kand i statsvetenskap.

Fritid: Umgås med min familj, jag är från norra Norrbotten så jag försöker vara där så mycket som möjligt när det inte är pandemi. Politiskt engagerad i urfolksfrågor. 

Publicerad