Nyligen lanserades revisionsjätten Grant Thorntons jämställdhetsrapport Women in Business, som har utförts årligen sedan 2004. Den består av en kartläggning av andelen kvinnor på ledande positioner hos totalt 5000 medelstora och mindre företag runt om i världen, varav 500 i Sverige.

Även under den pågående covid-19-pandemin har jämställdheten klivit framåt – andelen kvinnor på ledande befattningar globalt har nått 31 procent, upp från 29 procent ifjol. De svenska företagen i studien ligger precis under snittet med en andel på 30 procent.

Detta är en spännande rapport eftersom vi har mätt utvecklingen för jämställdheten under en längre tid, och eftersom den till skillnad från andra kartläggningar fokuserar på mindre bolag, både i Sverige och internationellt, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton Sverige, och fortsätter:

– Man kan lätt tro att Sverige är bäst i klassen, men nu ser vi att vi ligger under snittet. Jag tycker att det är förvånande och hoppades på bättre resultat, även om vi ska vara glada över att vi har gjort en fantastisk resa sedan 2004 då andelen var 18 procent för Sveriges del. Med 30 procent har vi nått en viktig milstolpe, men det går enligt mig ändå för långsamt att nå bättre balans i styrelser och ledningar. 

Läs också: Handelshögskoleprogram topp tio i världen

Undersökningen visar också att det är fler kvinnor som ingår i bolagens högsta ledningar jämfört med förra året. På global nivå har andelen kvinnor på vd-posten ökat från 20 till 26 procent, medan andelen kvinnor som är finansdirektörer har klättrat från 30 till 36 procent. 

– Det ska bli spännande att se hur pandemin påverkar jämställdheten på sikt. Vi verkar gå mot en större flexibilitet i arbetslivet och det kan vara gynnsamt för inkludering och mångfald, säger Anna Johnson.

På vilket sätt tror du att nya och flexibla arbetssätt kan påverka jämställdheten, rent konkret?

– Jag tror att möjligheten ökar att få balans i vardagen, att det kan bli lättare att få ihop familjeliv och karriär när mångas pendlingstid och resande minskar och vi blir mindre platsberoende. Jämställdheten kan nog även påverkas av att traditionella maktstrukturer i mötesrum och nätverk uteblir, säger han. 

Anna Johnson framhåller ett par faktorer som är viktiga för att nå högre jämställdhet på ledande poster inom det svenska näringslivet. En sådan är att det ständigt lyfts fram kvinnor på höga positioner, vilket kan inspirera andra. Hennes råd till företag är att sätta och följa upp jämställdhetsmål på samma sätt som finansiella mål.

– Jämställdhetsdatan bör integreras med den finansiella datan. Jämställdheten på bolagen är viktig exempelvis när de ska noteras eller söka kapital, säger hon och fortsätter:

Ibland får jag frågan – men varför ska vi göra det? Det är för att jämställdhet skapar affärsvärde. Med en mix av olika perspektiv, kompetenser och styrkor får vi bättre team som fattar bättre beslut. Det är också viktigt att ha en inkluderande kultur för att attrahera talanger och spegla marknaden.

Hur jobbar Grant Thornton i Sverige med jämställdhet?

– Jag skulle säga att vi arbetar med detta dagligen och har under lång tid haft långsiktiga mål, till exempel om att få upp andelen kvinnor i ägarkretsen. Nu ligger vi på 36 procent kvinnor och vill upp till 40 procent först och främst, men vi är bäst i branschen i den kategorin och det är vi stolta över. 

Läs också: Jämställd relation är bästa karriärtipset

– Även vid exempelvis lönesättningar och rekryteringar har vi hela tiden ett jämställdhetsarbete. Nu ser vi att det är fler tjejer än killar som kommer ut från universiteten, och då gäller det för oss att inte bara ta in tjejer. Det är enligt mig viktigt att jämställdhet går åt båda hållen.  

  När tror du att andelen kvinnor på ledande befattningar har nått 50 procent i Sverige?

– Jag tänker på 40 procent till att börja med. Om jag får vara lite optimistisk tror jag att vi har nått dit inom fem-tio år. Postpandemin kommer att leda till nya och mer inkluderande arbetssätt, och det kommer göra att jämställdhetsutvecklingen går snabbare än vad den har gjort hittills. 

Läs också: Så blir du partner i revisionsbranschen