Alla vårdnadshavare har rätt till ersättning för vabb från barnets åttamånadersdag fram till dagen innan barnet fyller 12. Tillfällig föräldrapenning för vård av barn utgår i max 120 dagar per år. I särskilda fall kan den även betalas ut för äldre barn.

Läs också: Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg från första dagen?

Ersättningen uppgår till knappt 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns ett tak. En månadslön över 29 563 kronor påverkar inte dagersättningen som maximalt uppgår till 1 059 kronor per dag före skatt. I vissa kollektivavtal ingår dock en utfyllnad som medger en högre sammanlagd ersättning.

Du kan vabba utan läkarintyg i upp till sju dagar (inräknat lördag och söndag).

Läs också: Detta gäller för dig som vobbar (jobbar och tar hand om sjukt barn samtidigt)

Av olika skäl, exempelvis en pressad arbetssituation, väljer många att vobba. Det vill säga att jobba hemifrån och samtidigt vårda ett sjukt barn. Inga arbetsgivare kan dock kräva att anställda vobbar.

Om du arbetar hemma med sjukt barn är det din arbetsgivare som ska betala. Du kan alltså inte uppbära både lön och tillfällig föräldrapenning samma dag såvida du inte delar upp dagen (i exempelvis 50/50), förtydligar Akavias förhandlare/rådgivare Jessica Rosén.

Det här skriver Akavia om föräldraledighet

Du får inte vabba

 1. Tillsammans med den andra föräldern.
 2. Om den andra föräldern är hemma och föräldraledig för annat barn.
 3. Om du samtidigt får a-kassa.
 4. Om du semestrar utanför EU-land och din arbetsgivare inte godkänner att du byter semester mot vabb.

Du får vabba om du är:

 1. Förälder.
 2. Bor tillsammans med någon av föräldrarna.
 3. Familjehemsförälder (fosterförälder).
 4. Blivande adoptivförälder.
 5. En person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.
 6. Släkting/granne/vän till vårdnadshavare som överlåter rätten till vabb till dig. Detta gäller dock inte om vårdnadshavaren inte arbetar.

Ersättning för vård av barn kan också betalas ut om:

 1. Barnet riskerar att smitta andra och måste stanna hemma.
 2. Den som brukar ta hand om barnet är sjuk.
 3. Förälder följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, eller barn- och ungdomspsykiatri.

Källa: Försäkringskassan

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Den här texten har tidigare varit publicerad i tidningen Karriär den 6 februari 2020 och är skriven av Lars Öhman.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.