Här nedan får du svar på tio viktiga frågor om du ska byta jobb under föräldraledigheten.

 1. Får jag söka jobb och gå på intervjuer under föräldraledigheten, trots att jag är anställd?

  –  Ja, det är vanligt att man börjar fundera på nästa steg i karriären under sin föräldraledighet. Att vara föräldraledig hindrar dig inte från att söka nya jobb och gå på anställningsintervjuer. 

 2. Är det tillåtet att påbörja en ny anställning under föräldraledigheten?

  –  Ja, du kan säga upp dig under föräldraledigheten, uppsägningstiden börjar då att löpa direkt. Du har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv.

 3. Bör jag avsluta min nuvarande anställning innan jag skriver på ett nytt anställningsavtal?

  –  Som huvudregel när man byter jobb bör det nya anställningsavtalet vara undertecknat och klart innan du säger upp dig från din nuvarande anställning. Även muntliga anställningsavtal gäller men om det är någon fråga som du och din nya arbetsgivare inte är överens om, så kan det vara tryggt att ha sin gamla anställning kvar.

 4. Finns det andra parametrar som jag behöver ta hänsyn till om jag byter jobb under föräldraledigheten?

  –  Ja, om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal och du får föräldralön/föräldrapenningtillägg kan det finnas en regel som innebär att du behöver komma tillbaka och jobba en viss tid, oftast din uppsägningstid, annars blir du återbetalningsskyldig. Om din nya arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal och du har rätt till extra ersättning, det vill säga föräldralön/föräldrapenningtillägg kan det finnas karenstid som innebär att du behöver ha varit anställd en viss tid för att få detta. 

 5. Hur blir det med uppsägningstiden om jag säger upp mig under föräldraledigheten?

  –  Uppsägningstiden börjar att löpa direkt när du säger upp dig och du behöver inte komma tillbaka under uppsägningstiden utan du är fortsatt föräldraledig. Uppsägningstid som börjar löpa efter det att arbetstagaren återgår i arbete gäller endast om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, detta i syfte att skydda arbetstagaren.

 6. Vad händer med föräldrapenningen om jag byter jobb under föräldraledigheten?

  –  Föräldrapenningen är ett ekonomiskt stöd som du får från Försäkringskassan för att kunna vara hemma och ta hand om barn istället för att arbeta. Om du byter jobb under föräldraledigheten är det viktigt att du informerar din nya arbetsgivare om att du är föräldraledig och att ni kommer överens om när du ska börja. Du behöver även bestämma om du vill fortsätta att vara föräldraledig på ditt nya jobb, då behöver du ansöka om föräldraledighet i god tid på ditt nya arbete.

 7. Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om jag byter jobb som föräldraledig?

  –  SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar. Därför är det viktigt att du har koll på din SGI och hur du kan påverka den. För att skydda din SGI behöver du avsluta och påbörja arbete i anslutning till varandra. Det är alltså viktigt att inte ha uppehåll utan någon inkomst. Tänk också på att om du går ner i arbetstid till exempelvis halvtid, så måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka för att skydda din SGI. Gå gärna in på SGI-Guiden på Försäkringskassans hemsida för att ta reda på hur din SGI påverkas i olika situationer.

 8. Om arbetsgivaren frågar om jag ska komma tillbaka och jobba kvar efter föräldraledigheten, måste jag svara på det och hur ärlig behöver jag vara?

  –  Om det börjar närma sig återgång till arbetet bör du ha ett möte med din arbetsgivare för att planera hur både arbetsuppgifter och arbetstid kommer att se ut när du är tillbaka. Om det är lång tid kvar så är du inte skyldig att ge ett svar på det, eftersom det är mycket som kan hända fram tills du är tillbaka. Om du säger att du inte har tänkt komma tillbaka är det inte samma sak som att du säger upp dig. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren ställer frågan för att veta hur de ska planera framåt med vikariat för den som är föräldraledig.

 9. Om man inte trivs på sin nuvarande arbetsplats, bör man då passa på att söka nytt jobb under föräldraledigheten eller ska man vänta tills den är slut?

  –  Här handlar det om vad man som småbarnsförälder orkar med. Om du inte trivs på din nuvarande arbetsplats och känner dig starkt motiverad att söka nya jobb så är det en bra tid att göra det. Allt beror på vad du vill och vad som passar bra för dig.

 10.  Kan mina chanser att få ett nytt jobb påverkas av att jag är föräldraledig?

  –  Det som är viktigt att tänka på är att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande av skäl som är sammankopplade med föräldraledigheten. Detta kan till exempel hända om du som arbetssökande väljs bort vid någon tidpunkt under rekryteringen eftersom du är småbarnsförälder och troligen skulle behöva vara ledig från arbetet för vård av barn. Kontakta gärna Akavias medlemsrådgivning för stöd om du har blivit missgynnad. 

Läs också: Hur du säger upp dig på bästa sätt

Läs också: Experten om hur du ska planera om du vill byta jobb

Läs också: Hur du kan sälja in dig själv på tre minuter

Läs också: Desperat efter ett annat jobb? Se till att löneförhandla ändå!

Läs om vad Akavia skriver om föräldraledighet

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.