Här hittar du vår stora löneguide om hur du maxar lönen genom hela livet. Inför första jobbet, när familjen växer, när det är läge att gå ner i tid, nästa steg i karriären och att säkra pensionen.

Löneguide del 1: Inför första jobbet

Det är dags att förhandla om ingångs­lön och tyvärr har du inte allra bästa utgångsläget. Du är antagligen precis färdigutbildad och helt grön i branschen. Så här kan du tänka.

Ingångslönen är viktig eftersom den påverkar din lön under lång tid framöver. Samtidigt är det svårt att ställa krav i början av karriären.

Läs också: Så får du rätt ingångslön år 2022

− Det är inte lätt att löneförhandla när man är ny, men på Akavia har vi genom vår löneenkät koll på våra medlemmars ingångslöner och det är något som man kan utgå ifrån, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia.

Ingångslönen är viktig, men det är inte det enda som har betydelse vid första anställningen, betonar hon.

− Det är också viktigt att arbetsgivaren ger dig chans att utvecklas. Det påverkar ju möjligheterna till löneutveckling. Det är bra att höra sig för lite och försöka få en bild av hur arbetsgivaren är, säger hon.

Så får du igenom ditt löneanspråk

  1. Kolla lönestatistiken så att du får en bild av vad du kan förvänta dig.
  2. Om du känner dig osäker på hur mycket du ska begära – ta hjälp av Akavias rådgivning.
  3. Förbered dig ordentligt inför samtalet och slipa dina argument.
  4. Börja inte prata om lön för tidigt under anställningsprocessen. 
Ta först reda på exakt vad de söker, och utgå från det när du ­mo­tiverar ditt löneanspråk.

Läs också: 6 steg till högre lön när du byter jobb

Anna Westling, specialist, förhandlare och rådgivare på Akavia.En annan sak som är viktig att kontrollera är om arbetsgivaren har kollektivavtal och tjänstepension. Det brukar finnas inom offentlig sektor och bland stora privata arbetsgivare, men det är inte självklart på mindre företag.

Om det saknas kollektivavtal är det inte säkert att det sker någon årlig lönerevision. Det är inte heller säkert att du har rätt till övertidsersättning, föräldralön, sjuklön, tjänstepension och samma mängd semesterdagar som om du hade haft kollektivavtal.

− Det är mycket som regleras i kollektivavtalet, så om det inte finns måste allt regleras i ditt anställnings-avtal. Det kan vara bra att ringa vår rådgivning, så kan vi guida rätt, säger Anna Westling.

Det finns studier som visar att kvinnor generellt har lägre ingångslöner än män. Att det ser ut så verkar bero på att män begär högre ingångslöner samtidigt som chefer förhandlar hårdare mot kvinnor.

− Kvinnor värderar alltså sig själva lägre och har samtidigt svårare att få igenom sina löneanspråk, säger jämställdhets- och mångfaldsexperten Sara Jonasson Ginters.

Läs också: Kan man få bättre villkor än vad kollektivavtalet ger?

Löneguide del 2: När familjen växer

Babymassage, sångstund på ­öppna förskolan och oändliga barnvagnspromenader. Du är helt inne i bebis­bubblan och jobbet känns avlägset. Vaddå lönerevision?

Din lön ska utvecklas även under tiden du är föräldraledig. Om chefen säger att hen inte kan höja din lön eftersom du inte har varit på plats, har hen fel. Du ska inte missgynnas på grund av att du är föräldraledig och om din lön stagnerar kan det röra sig om diskriminering.

− De flesta chefer känner till att föräldra­lediga ska vara med i lönerevisionen, men inte alla, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia.

Läs också: Tänk på det här vid föräldraledighet

Även om du är föräldraledig ska du erbjudas ett lönesamtal och du ska följa din lönekurva. Anna Westling tror att det är bra att hålla lite kontakt med arbetsgivaren under föräldra­ledigheten, i synnerhet mot slutet.

− Hör av dig till chefen, så att du vet vad det är du ska komma tillbaka till. Vad har hänt på arbetsplatsen? Har dina arbetsuppgifter förändrats på något sätt? Det är bra att vara lite på och visa att du är engagerad, säger hon.

"Några praktiska åtgärder kan vara att se till att man schemalägger möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn eller att låta medarbetare arbeta hemifrån."

Att få barn innebär inte bara att du är borta från jobbet under själva föräldraledigheten. Du får nog räkna med att det blir en del snoriga näsor och vab-dagar de närmsta åren.

Läs också: Att tänka på vid vabb och vobb 

Både föräldraledighet och vab ger en sänkt inkomst här och nu, men påverkar också din lön och din karriär på sikt. Sacos rapport Föräldraskap och karriär visar att om man tar ut 100 vab-dagar under barnens uppväxt minskar chanserna att bli chef med så mycket som 30 procent.

Det är ofta kvinnor som tar det största ansvaret under småbarnsåren, och det gör att kvinnor riskerar att halka efter i karriär- och löneutveckling. Förra året tog män i Sverige bara ut 30 procent av föräldraledighetsdagarna och fyra av tio vab-dagar, enligt statistik från Försäkringskassan.

− Att dela ansvaret jämt under småbarnsåren är jätteviktigt, säger Sara Jonasson Ginters, mångfalds- och jämställdhetsexpert på Lönelotsarna.

Hon ser att många arbetsgivare kan göra mycket mer för att underlätta ett jämställt uttag av föräldraledighet och vab.

− Det handlar till exempel om att bygga arbetsmiljöer där det är lika accepterat för pappor som för mammor att vara hemma. Några praktiska åtgärder kan vara att se till att man schemalägger möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn eller att låta medarbetare arbeta hemifrån, säger hon.

Om det ändå blir så att den ena föräldern tar ett större ansvar hemma kan denne kompenseras genom att den andra föräldern för över sin premiepensionsrätt. Det kan man göra via Pensionsmyndig­hetens hemsida, om man är gifta eller registrerade partners.

Läs också: Detta gäller om du behöver vobba (jobba och vårda sjukt barn)

Löneguide del 3: När det är läge att gå ner i tid

Du skyndar från jobbet till förskolan, kastar in ett kex i barnvagnen och hastar vidare mot affären. Eller kanske är det inte barnen utan mamma som behöver dig, med tandvårdsbesök och hörapparater som ska provas ut.

Om det känns som att dygnets timmar inte räcker kan det bli din räddning att gå ner i arbetstid. Under småbarnsåren har du rätt att göra det liksom efter en sjukskrivning, men om du vill gå ner i tid av någon annan orsak måste du komma överens med arbetsgivaren.

− Nu när vi diskuterar ett längre arbetsliv är det ännu viktigare än tidigare att tänka på hur vi gör det hållbart. Jag tycker att en bra arbetsgivare ska ha förståelse för att man kan behöva växla ner i vissa faser av livet och sedan växla upp igen, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia.

Läs vad Akavia säger om föräldraledighet

Om du bestämmer dig för att jobba deltid under småbarnsåren finns möjligheten att fylla ut med föräldraledighet upp till hundra procent. På det sättet får du rätt till samma sjukpenning, vab-ersättning och a-kassa som om du hade jobbat heltid. Men även om du fyller ut med föräldraledighet kommer du märka att månadslönen sjunker. Deltidsarbete påverkar också din inkomst på sikt, till exempel genom att pensionen blir lägre.

"Flexibla arbetstider kan vara en välsignelse eller en plåga, beroende på hur arbetsgivaren hanterar det och hur bra du själv är på att sätta gränser."

När du går ner till deltid finns det förutom det direkta inkomstbortfallet också en risk att du missar chanser till karriär och utveckling.

Läs också: 10 frågor och svar om att byta jobb under föräldraledighet

− Det kan vara så att chefen upplever att du inte prioriterar jobbet, men en bra arbetsgivare har förståelse, säger Anna Westling.

Hon tror att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i arbetslivet, inte minst i ett läge där man behöver växla ner.

− Just nu passar det kanske inte att ta en ny roll på jobbet eller åka på konferenser utomlands, men det kan du göra längre fram, när förutsättningarna är annorlunda, säger hon.

Hon lyfter också fram alternativ som kan vara värda att överväga om du inte vill förlora inkomst och framtida pension. Du kanske till exempel kan spara in restiden genom att jobba hemma någon dag i veckan eller utnyttja möjligheten till flex mer än i dagsläget?

− Flexibla arbetstider kan vara en välsignelse eller en plåga, beroende på hur arbetsgivaren hanterar det och hur bra du själv är på att sätta gränser. För vissa hjälper det mycket att arbetstiderna kan anpassas lite efter livet i övrigt, men det fungerar inte för alla, säger Anna Westling.

Läs också: Arbetsplatsen där få jobbar övertid

Löneguide del 4: Nästa steg i karriären

Du har jobbat länge och har mycket erfarenhet i bagaget. Kanske är det dags att ta steget vidare till en mer kvalificerad tjänst, eller till ett chefsuppdrag. Om du tar en ny roll, med mer ansvar, ska det självklart speglas i lönen.

Det mest effektiva sättet att få upp sin lön är att byta jobb, och lång erfarenhet är ett bra utgångsläge både i jobbsökandet och löneförhandlingen.

Läs också: Löneförmåner - så bra är de

− Under själva anställningsprocessen är det viktigt att inte komma med sitt löneanspråk för tidigt. Först ska du se till att få total koll på vad de har för behov, så att du kan hänvisa till det när du motiverar din lön, säger Akavias förhandlare Anna Westling. Hon betonar att ansvaret för att lönen ska bli rätt i slutändan vilar på arbetsgivaren.

− Om lönen sätts fel kommer medarbetaren inte vara nöjd och det är inte bra, det förstår seriösa arbetsgivare, säger hon och förklarar: 

− Lönen måste ligga i linje med ansvaret för den aktuella tjänsten, annars kommer den nya medarbetaren inte bli långvarig.   

Läs också: 7 förmåner du kan förhandla om

Förmåner i stället för högre lön

Om du inte får den lön du hoppades på kan du försöka förhandla till dig något annat i stället. Tjänstebil, en extra semestervecka, städhjälp eller busskort? Det är viktigt att ni skriver avtal. Annars kanske förmånen försvinner om chefen ångrar sig eller om ledningen byts ut. Det kan också vara bra att veta att en löneförhöjning ofta är mer fördelaktig på sikt än en förmån.

Funderar du på att ta steget till att bli chef kan det vara bra att veta att löneläget är bättre om du byter arbetsgivare än om du klättrar inom organisationen där du redan jobbar.

− Om du är anställd sedan tidigare kan arbetsgivaren se det som att de redan har dig på kroken. Då finns en risk att lönen inte höjs så mycket även om du får mycket mer ansvar, säger Anna Westling.

Läs också: Nybliven chef - hitta din ledarstil

Om du som erfaren medarbetare får ett erbjudande om att bli chef ska du stanna upp och ta en ordentlig titt på vad erbjudandet innebär, tycker hon. Det är viktigt att få en bild av vilket ansvar som kommer med tjänsten, för det ska påverka lönen. Kommer du till exempel att ha personalansvar och arbetsmiljöansvar? Då ska lönen upp.

– Det är lätt att bli smickrad när man får ett erbjudande om att bli chef, men innan du tackar ja är det viktigt att ta reda på vad det är du ger dig in i. Undersök vilket stöd du kan få, så att du får rätt förutsättningar att lyckas i ditt nya uppdrag, säger Anna Westling.

Löneguide del 5: Säkra pensionen

Vissa fortsätter att jobba långt över pensionsåldern medan andra checkar ut och drar till Spanien så snart de får chansen. Pensions­pengar samlar du ihop under hela arbetslivet, men vissa beslut under de sista åren får stor betydelse.

Hur länge ska du jobba? Om du närmar dig 65 har du säkert fått frågan.

− Det bästa sättet att maxa pensionen är att fortsätta jobba, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia.

Ju längre du väntar med att gå i pension, desto längre skjuter du upp uttaget av tjänstepensionen vilket innebär att den månatliga pensionsutbetalningen blir högre. Du kan skjuta upp uttaget av tjänstepensionen hur länge du vill.

Läs också: Hantera övergången till pensionärslivet

Om du vill fortsätta att jobba efter 65 ska du tänka igenom hur du vill att arbetet ska läggas upp.  Vissa fortsätter som tidigare medan andra går ner i tid.

− Beroende på bransch så finns det en stor efterfrågan på senior kompetens vilket ger förutsättningar att komma överens med sin arbetsgivare om hur man vill jobba efter 65, säger Anna Westling.

Löneväxling på gott och ont

Att löneväxla innebär att du byter en del av din lön mot någon annan förmån, till exempel tjänstepension. Det kan vara lönsamt om du har en lön som ligger över inkomsttaket i den allmänna pensionen (45 750 kronor år 2020). Löneväxling innebär att din sjuk- och pensionsgrundande inkomst sjunker och vissa ersättningar kan bli lägre, till exempel vab- och a-kasseersättning.

Du kan jobba och ta ut pension samtidigt, men före 65 års ålder kan det finnas vissa begränsningar. Från att du är 66 år sänks inkomstskatten så då blir det extra lönsamt att jobba.

Läs också: Vad är slutbetalning av pension?

Inom Akavias branscher är det vanligt att jobba långt upp i åren.

− Det är olika inom olika branscher, men många jobbar kvar upp till 68–69 år. De känner att de fortfarande har mycket att ge, fast det finns så klart också de som vill göra annat än att jobba, säger Anna Westling.

Om du närmar dig 60 och funderar på att ta ut tidig pension eller gå ner i arbetstid kan det vara bra att ta reda på vad det innebär i just din situation. Hur pensionen påverkas beror till stora delar på ditt kollektivavtal.

Om du vill ha mer information så att du kan göra väl avvägda val när du ska gå i pension kan du ta hjälp av din pensionsförvaltare, Pensionsmyndigheten eller pensionsportalen Minpension.

Den här texten var tidigare publicerad i tidningen Karriär den 3 mars 2020 och skrevs av Charlie Olofsson.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.