Här hittar du den viktigaste informationen som du behöver veta för att förbereda dig och din arbetsgivare på att du ska vara föräldraledig.

Före föräldraledigheten

När ska jag berätta för arbetsgivaren att jag ska få barn?

Här finns det två delar att förhålla sig till, menar Caroline Lindeberg:

– Först handlar det om lagstiftningen. Den säger att man ska ansöka om föräldraledighet senast två månader före födseln, eller så snart det är möjligt om det sker tidigare än tänkt. 

Sedan finns det en andra del som hon kallar ”klokskap”:
– Känn efter själv när du vill och känner dig trygg i att träffa din chef och boka ett möte där ni kan träffas. Ta helst inte det här på telefon eller mejl, säger hon.

Läs också: Maxa lönen genom hela livet! Stor löneguide till hur du ska tänka

Vad bör man tänka på inför det första mötet med arbetsgivaren? 

– Du kan få frågan när du vill gå på din föräldraledighet och därför är det bra att redan innan ha tänkt igenom det.Caroline Lindeberg.

Caroline Lindeberg pekar också på att det redan inför det här mötet kan vara bra att veta om du vill ha kontakt med din arbetsgivare under föräldraledigheten.
– Jag har mött många av våra medlemmar som inte orkar ha någon kontakt med arbetsplatsen, men sedan finns det andra som känner sig helt utestängda, som vill komma på möten och personalfester fast de inte blir inbjudna, så fundera igenom vad du vill och förmedla det här till din arbetsgivare.

I det här sammanhanget är det också viktigt att veta på vilket sätt man vill ha kontakt med arbetsgivaren under föräldraledigheten, om man som medarbetare vill att kontakten ska ske via mejl, sms eller telefonsamtal.
– Var också förberedd på att din arbetsgivare redan vid det första mötet kan vilja veta hur länge du vill vara föräldraledig.

Vad bör man prata om under det första mötet om den kommande föräldraledigheten?

– Be arbetsgivaren om hjälp: hur ska ni göra framöver inför födseln? Vem ska ta över ditt arbete? Är det några arbetsuppgifter som måste förändras när födseln närmar sig för att undvika sjukskrivning?

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Har jag någon rätt att byta arbetsuppgifter inför föräldraledigheten?

– Tunga lyft, stressfyllt arbete, smittorisk och andra arbetsuppgifter som kan påverka en graviditet negativt har du som väntar barn rätt att få ändra på.
– I dagens moderna samhälle där vi nu också har sett att man kan jobba hemifrån, är det en bra möjlighet för dig som ska få barn.

Caroline Lindeberg pekar på att arbetsgivaren genom distansarbete kan slippa sjukskrivning. Viktigt här är att alltid få överenskommelsen med din chef skriftligt.
– Du har också rätt att bli sjukskriven om du till följd av graviditeten inte klarar ditt arbete efter intyg från läkare och godkännande från Försäkringskassan. Du kan vara sjukskriven på heltid eller deltid. 

Under föräldraledigheten

Vad har jag rätt till som föräldraledig?

Här är det två svar beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.
– Finns det inte kollektivavtal, är det viktigt att du kollar anställningsavtal och bolagets eventuella policy om det finns föräldralön.
– Utan kollektivavtal får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Sedan kan det finnas policyer eller särskilda villkor som ger dig extra pengar utöver föräldrapenningen.

Finns det däremot kollektivavtal på din arbetsplats, är reglerna olika beroende på bransch och sektor.
– Genom kollektivavtal kan du få utfyllnad för lönen med upp till 90 procent under din föräldraledighet i två till tolv månader beroende på kollektivavtal och hur länge du har varit anställd.

Caroline Lindeberg hänvisar alla som vill veta detaljer kring sitt kollektivavtal att ta kontakt med Akavias rådgivning.

Har jag rätt till löneökning under min föräldraledighet?

– Ja, du har alltid rätt till en lönerevision under din föräldraledighet; det regleras av kollektivavtalet och lagen.
– Man får inte missgynna en anställd på grund av föräldraledighet. Det finns de som på grund av okunskap missar att kalla den som är föräldraledig till lönesamtal och då är det klokt att du som anställd påminner arbetsgivaren om detta.

Hon betonar att arbetsgivaren ska se till dina prestationer innan du gick på din föräldraledighet och pekar på att du under din föräldraledighet, enligt lagen, ska behandlas som att du var i tjänst. 

Läs också: Missa inte sjuklön eller vabb under semestern

Ska jag sjukskriva mig om jag blir sjuk under föräldraledigheten?

– Ja, det är extra viktigt så att du inte äter upp dina föräldradagar genom sjukskrivning eller så att den andra föräldern kan ta över föräldraledigheten. Det här ska du anmäla både till Försäkringskassan och din arbetsgivare.

Ska jag få betalt om jag kommer in på möten under föräldraledigheten?

– Här är det bra att ha en skriftlig överenskommelse med din arbetsgivare före föräldraledigheten så att du vet hur du ska göra med tidrapporteringen, säger Caroline Lindeberg och pekar på att du annars kan få betala tillbaka pengar till Försäkringskassan. 

Efter föräldraledigheten

Vad ska jag tänka på inför återgången till arbete efter föräldraledigheten?

– Du har möjlighet att både förkorta och förlänga ledigheten. Om du vill återgå tidigare kan arbetsgivaren skjuta på återgången en månad från det att du meddelat, och om du vill förlänga ledigheten ska du meddela detta senast två månader innan.

Caroline Lindeberg rekommenderar att ta kontakt med arbetsgivaren i god tid innan föräldraledigheten tar slut.
– Det kan ha skett stora förändringar som kan komma chockartat om du nästa dag ska gå till jobbet, så det är bra att tala med arbetsgivaren ungefär två månader före.

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Läs också:  Missa inte sjuklön eller vabb under semestern

Läs också: Pension och föräldraledighet

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.