Chefens vaga och personliga anklagelser fick medlemmen att må dåligt. Med Akavias hjälp förbättrades kommunikationen, hotet om att avsluta anställnin­gen försvann och en konkret handlingsplan togs fram.

Förhandlare/rådgivare Martina Jansson berättar:
”Medlemmens närmaste chef kritiserade medlemmen för att han inte följde arbetsrutinerna på rätt sätt, men det fanns inga anmärkningar på arbetets resultat, utan anklagelserna var vaga och gällde småsaker utan koppling till någon specifik händelse. Medlemmen fick också kritik för att sällan delta på avdelningens fikaraster eller luncha med kollegor.

Martina JanssonAnklagelserna skapade oro hos medlemmen, som tidigt försökte få preciserat vad kritiken gällde. Chefen kallade till ett möte med sin chef samt en representant från HR-avdelningen. Medlemmen ombads att ta med ett fackligt ombud och kontaktade Akavia om hjälp.

Vi på Akavia ville i kontakten med arbetsgivaren tydliggöra och säkerställa att de höll sig inom arbetsrättsliga ramar och lämpligt beteende gentemot medlemmen. Kritiken som arbetsgivaren tog upp på mötet var otydlig.

Arbetsgivaren var inne på att föreslå en avslutslösning medan medlemmen var helt emot att avsluta anställningen.

Efter ytterligare möten föreslog chefen att en handlingsplan skulle tas fram. I förslaget till handlingsplan fanns ett dussintal punkter, varav vissa var vagt formulerade eller byggde på påståenden som medlemmen inte kände igen sig i.

Jag betonade att kraven måste vara rimliga, uppföljningsbara och gälla alla på arbetsplatsen. Till slut återstod fyra mätbara punkter. På ett uppföljnings­möte några månader senare konstaterade parterna att allt fungerade enligt handlingsplanen och att de hade en fungerande dialog.

Ärendet visar vikten av att arbetsgivaren i god tid påtalar problem så att arbetstagaren kan efterfråga mer information om förväntningar och krav. Problem har ganska ofta sitt ursprung i olika personligheter och kommunikationsstilar.

När parterna i detta fall arbetade på att få en tydligare kommunikation blev det lättare att hitta gemensamma förbättringar. Vi hjälper gärna till att ge goda råd i ett tidigt skede – innan arbetsgivaren överväger drastiska åtgärder.”

Berättat för Nils Sundström

Läs också: Stängdes av från jobbet utan saklig grund

Läs också: Mobbning: Chefen började undvika medlemmen

Läs också: Konflikt på jobbet – Gör ditt jobb ändå så ökar dina möjligheter till en lösning

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.