”Medlemmen arbetade i offentlig sektor och hade under en tid märkt av en ändrad inställning hos arbetsgivaren. Förändringen var till en början subtil där hen inte kände sig lika uppskattad som tidigare och hamnade lite utanför. Hen blev exempelvis inte inbjuden till samma möten som förut och fick inte alltid alla mejl. En ny chef hade anställts och medlemmen hade i möten känt av att denne inte verkade tycka om hen och att det ofta blev spänt.

Jenny Rosen, förhandlare/rådgivare på Akavia.Arbetsgivaren kallade medlemmen till möte där man förklarade att en utredning hade visat på allvarliga brister i tjänsteutövningen. Medlemmen blev chockad då hen genomgående under alla år som anställd enbart fått positiva omdömen av högre chefer och kollegor samt aldrig tidigare fått påtalat liknande brister. Efter mötet blev medlemmen arbetsbefriad med lön och fick inte vistas på arbetsplatsen.

Läs också: Därför ska du vara en snäll chef

Det är ett mycket ingripande beslut att som arbetsgivare arbetsbefria och stänga av en medarbetare på ett sådant sätt och utan att förhandla det med den lokala föreningen eller Akavia.

Läs också: Vanliga härskartekniker och hur du bemöter dem

Medlemmen kontaktade oss och jag tog kontakt med arbetsgivaren som i ett första steg inte ville lämna ut någon information. Jag påkallade därför förhandling med arbetsgivaren och begärde ut underlaget som arbetsgivaren hade hänvisat till. Under förhandlingen fick arbetsgivaren konkretisera sina påståenden som vi bemötte i sak. Det blev flera förhandlingstillfällen där vi stod på oss och det stod snart klart att arbetsgivaren inte hade saklig grund för uppsägning.

Läs också: Så väljer du rätt chef

Medlemmen var under processen, trots att situationen var mycket påfrestande för hen, högst behjälplig i att ta fram fakta för att stödja sin sak. Mycket gemensamt arbete lades ner på att förbereda oss inför förhandlingstillfällena för att visa på osakligheten i arbetsgivarens påståenden. I det här ärendet var det tydligt att arbetsgivaren inte hade grund för sitt agerande. 

I början ville medlemmen inget hellre än att återvända till sin tjänst och till arbetsplatsen, men det stod efter en tid klart att processen hade medfört en förtroendeskada och att den bästa lösningen för båda parter var att komma till ett avslut. Där var jag behjälplig och ett stöd för medlemmen. Vi hittade till slut en lösning som både arbetsgivaren och medlemmen kunde acceptera. I dag har hen en ny arbetsgivare.” 

 Berättat av Jenny Rosén för Lars Öhman

Läs också vad Akavia säger om kränkande särbehandling

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.