Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Personalvetare

Hälften av HR-cheferna vet inte vad sjukfrånvaron beror på

Publicerad

Att sjukfrånvaro är ett problem för många företag , att det leder till stora kostnader och ställer till problem i produktionen är välkänt. Men hur stora är egentligen kostnaderna? Ny undersökning visar att en HR-chef av tre inte vet vad företagets sjukfrånvaro kostar.

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Medhelp, ett företag som tillhandahåller system och rådgivning inom företagshälsovård.

Enligt undersökningen är kunskapen om sjukfrånvaron låg hos HR-chefer: En femtedel av HR-cheferna inte hur hög sjukfrånvaron i den egna organisationen är; en tredjedel vet inte vad sjukfrånvaron kostar och hälften vet inte vad den beror på. Det är bara en av tre som säger sig ha bra rutiner för att fånga upp signaler på ohälsa.

Att tidigt följa upp tecken på ohälsa bland medarbetarna kan spara både pengar och mänskligt lidande, men fortsatta rekommendationer om distansarbete i höst gör inte den saken lättare. Dessutom saknar hälften av företagen övergripande system för att hantera sjukfrånvaro.

– Det ser ut som många HR-chefer fortfarande dras med gamla och osammanhängande system vilket gör det svårt att få koll på sjukfrånvaron, fånga upp risker och arbeta förebyggande. Då blir det också svårt för HR att ta ett strategiskt grepp och sätta mål för hälsoläget och säga hur organisationen ska nå dit, säger Elisabeth Wicklin, affärsområdeschef på MedHelp.

Enligt beräkningar baserade på forskning vid Linköpings universitet kostar korttidssjukskrivning 10 procent av månadslönen per dag, och varje fall av långtidssjukfrånvaro kostar i snitt arbetsgivaren 100 000 kronor i förlorad produktion.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av MedHelp bland 305 HR-ansvariga och HR-chefer. 200 av företagen har över 200 anställda, 105 under 200. I denna rapport är data baserad på organisationer med 200 anställda eller fler. Undersökningen genomfördes under perioden 12–20 mars 2020.

Källa: Arbetsgivarens kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare, K Ekberg, L Bernfort et al, HELIX-rapport 17:003, Linköpings Universitet.

Publicerad